Användningsområden för branschvalidering

Branschvalidering kan användas av många olika aktörer inom alla typer av branscher och verksamheter, för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning.

Användare av branschvalidering

  • Arbetsmarknadsaktörer
  • Arbetstagarorganisationer
  • Branschkonsulter
  • Branschorganisationer
  • Företag
  • Individer
  • Myndigheter
  • Omställningsaktörer
  • Utbildningsanordnare

9 användningsområden

från insteg till validering.

Kan användas av alla

från individer till myndigheter.

Branschöverskridande

kan användas av alla branscher.

Modellen för användningsområden

Utvalda case

Omställningsfonden

Omställningsfonden och KFS Trygghetsfond menar att behovet av validering finns överallt.

Validering kan spela en större roll

Luleå Energi och Lunet

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi.

Långsiktig kompetensförsörjning

Vakin

Åtta medarbetare är utbildade bedömare och snart ska de börja validera medarbetares kunskaper och kompetenser.

Stora vinster med validering

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet