Användningsområden för branschvalidering

Branschvalidering kan användas av många olika aktörer inom alla typer av branscher och verksamheter, för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning.

Användare av branschvalidering

  • Arbetsmarknadsaktörer
  • Arbetstagarorganisationer
  • Branschkonsulter
  • Branschorganisationer
  • Företag
  • Individer
  • Myndigheter
  • Omställningsaktörer
  • Utbildningsanordnare

9 användningsområden

från insteg till validering.

Kan användas av alla

från individer till myndigheter.

Branschöverskridande

kan användas av alla branscher.

Modellen för användningsområden

Modellen för användningsområdena visar hur branschvalidering systematiskt kan användas som stöd och verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjning.

Utvalda case

Omställningsfonden

Omställningsfonden och KFS Trygghetsfond menar att behovet av validering finns överallt.

Validering kan spela en större roll

Umeå Energi

Satsningen på mångfald och inkludering har format en positiv och inkluderande företagskultur.

Mångfald sitter i väggarna

Vakin

Åtta medarbetare är utbildade bedömare och snart ska de börja validera medarbetares kunskaper och kompetenser.

Stora vinster med validering

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet