Logga

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen har ett övergripande syfte att trygga en god och säker arbetsmiljö. Den ska ge stöd när det gäller att bekämpa riskerna för skador och ohälsa till följd av brister i arbetssituationen. Ambitionen i Arbetsmiljölagen är att vara stöd i att skapa en god arbetsorganisation, som ger de anställda tillfälle att utvecklas i arbetet och ger dem möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!