Laddar innehåll...

Övergång av verksamhet

Den grundläggande regeln om verksamhetsövergång finns i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Bestämmelsen bygger på EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (2001/23/EG). Syftet med direktivet är att skapa ett skydd för arbetstagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterade nyheter