Yrkesprofilering och validering inom energibranschen 2021

För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom energibranschen.

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering. Den bjöd på både inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Startklart för företag inom energibranschen

Nu har Sobona, medlemsföretag och branschrepresentanter tillsammans tagit fram verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Genom nationella yrkesprofiler och validering kan medarbetarnas kompetens kartläggas, samtidigt som företagets kompetensbehov identifieras.

Talarna på konferensen:

  • Per Nordenstam, vd Sobona

  • Christian Schwartz, vd Mölndal Energi och branschrådsordförande energi

  • Elin Fellers, projektkoordinator Energiföretagen Sverige

  • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

  • Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi

  • Kent Eneris, vd Lunet

  • Ivan Cvitic, samordnare snabbspår Arbetsförmedlingen

  • Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö

Artiklar och presentationer

Filmer från dagen

Filmbild

Energikonferensen 2021 – inledning med Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Sobonas medlemsföretag. Fackliga organisationer och branschpartners är med och nu behöver medlemsföretagen avsätta tid och energi för att e...

Filmbild

Energikonferensen 2021 - nya rekryteringsvägar är en kompetensförsörjningsfråga för branschen

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi och branschrådsordförande energi Energibranschen måste ta vara på den kompetens som finns i samhället och praktikplatser är ett av många exempel på sätt att jobba med inkludering.

Filmbild

Energikonferensen 2021 - ett branschperspektiv på inkluderande och innovativ kompetensförsörjning

Elin Fellers, projektkoordinator Energiföretagen Sverige Branschföreningen Energiföretagen Sverige ser mycket positivt på samverkan kring kompetensförsörjning. För att specifika insatser ska vara framgångsrika är det nödvändigt att samarbeta för att få et...

Filmbild

Energikonferensen 2021 - vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De ligger som grund för validering. Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

Filmbild

Energikonferensen 2021 - yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi

Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi och Kent Eneris, vd Lunet Yrkesprofiler och validering jackar i komptensförsörjningskedjan på Luleå Energi och Lunet. Luleå Energi var ett av referensbolagen när de nationella yrkesprofilerna för energibranschen utvecklade...

Filmbild

Energikonferensen 2021 - Arbetsförmedlingen – snabbspår för energiingenjörer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan några år kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Ivan Cvitic, samordnare snabbspår Arbetsförmedlingen

Filmbild

Energikonferensen 2021 - så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats. Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Validerings...

Filmbild

Energikonferensen 2021 - avslutande reflektioner och insikter kring implementering av validering

Verktyg för energibranschen finns framtagna, såsom nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning. Allt är startklart. Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö

Yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Missa inte chansen att ta del av ett av de viktigaste arbetsmarknadsprojekten i Sverige. Yrkesprofilerna är utvecklade utifrån branschens behov av att synliggöra vad en medarbetare behöver kunna på en grundläggande nivå. Projektet pågår nu och fler bolag är välkomna att delta!