Kameraövervakning

Från den 1 augusti 2018 gäller en ny kamerabevakningslag. Den gäller när det finns fast monterade kameror på ett sätt som gör att personer kan bli övervakade.

Vanliga företag behöver inte längre söka tillstånd för kameraövervakning utan behöver bara ta hänsyn till att följa reglerna om hantering av personuppgifter enligt GDPR m.m.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.