Styrning av kommunala företag

På den här sidan kan du ta del av insikter, verktyg och samarbetspartners som kan bidra till att navigera i en allt mer komplex omvärld och stärka framtidskapaciteten hos de kommunala företagen.

Det finns runt 2 000 kommun- eller regionägda bolag, och antalet ökar konstant. För att kunna få utväxling på potentialen med de kommun- eller regionägda bolagens största styrka – affärsmässig samhällsnytta – behöver ägare och styrelse ha en förståelse för bolagens förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

Kommun- eller regionägda bolag kan upplevas vara en komplex bolagsform, eftersom det ställer särskilda krav på både företag, ägare och styrelse.

Med samsyn, tydliga roller och kunskap skapas rätt förutsättningar för bolagen att vara ett resurseffektivt verktyg. Välfungerande kommun- eller regionägda bolag är viktiga pusselbitar i kommunernas ekonomi och en viktig motor för det lokala näringslivet.

Många är även viktiga aktörer som driver utvecklingen framåt och som ligger i framkant vad gäller exempelvis innovation och hållbarhet - och som styrelseledamot har du dessutom ett arbetsmiljöansvar. Det är styrelsen som har det främsta ansvaret för att bolagets verksamhet är hållbar och det ingår i styrelsens uppgifter att diskutera hållbarhetsfrågorna för att identifiera eventuella utmaningar.

Därför är det viktigt att styrningen från både ägare och styrelse skapar framtidskapacitet.

Ny rapport: Balansmästarna - Så stärker kommunala företag det lokala näringslivet

Är det rimligt att kommunala bolag erbjuder varor och tjänster i gränslandet för vad som kan räknas som kommunal kompetens? När skapar de samhällsnytta för medborgarna och när riskerar de att bidra till osund konkurrens?

Läs mer i rapporten

Den gemensamma nämnaren och stora frågan bland Sobonas medlemmar handlar om att ställa om till en hållbar utveckling. En väl fungerande styrning pekas ut som en av de viktigaste strategiska frågorna för att de kommunala företagen ska få utväxling på sin potential.

Styrningen behöver stärka framtidskapaciteten för att få utväxling på de kommunala företagens potential

I en komplex och snabbt föränderlig omvärld är analysen av densamma en nyckel för att kunna navigera organisationen på ett värdeskapande sätt. Genom att säkerställa rutiner för att systematiskt analysera trender och signaler i samhället kan vi skapa oss en bild av alternativa scenarier för framtiden. Utifrån denna skapas goda förutsättningar för att fatta kloka beslut och skapa robusta strategier.

Lär dig mer
- Omvärldsdriven verksamhetsstyrning, Kairos Future
- Lär dig leda från Framtiden, Hello Future Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Omvärldstrender och ägarstyrning som bygger framtidskapacitet

Dialog, roller och samspel är en hörnsten i fundamentet för en väl fungerande styrning

Styrningen genom alla led genomsyras av de mänskliga relationerna i det komplexa systemet. Dessa kräver en ständigt pågående medveten utveckling.

Lär dig mer
- Kommunala företagens ledarskapsakademi
Public Partners styrelseutbildning
- Kommunledningsakademin Öppnas i nytt fönster.

Styrelsen är avgörande för bolagets utveckling

Styrelsen behöver gemensamt ha kompetens i frågor som rör bolagsstyrning, ekonomi samt bolagets verksamhet. Styrning av kommunala bolag är komplext och ställer därmed höga krav på såväl förtroendevalda, kommunala tjänstemän som bolagsledning.

Lär dig mer
- Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag, SKR Pdf, 497.4 kB, öppnas i nytt fönster.
- Kommunledningsakademin Öppnas i nytt fönster.
- Styrelseakademin
- Ordförandeprogrammet, en del av Kommunala företagens ledarskapakademi

Därför finns kommunala företag

De kommunala företagen har fyllt en central roll i att bygga och utveckla samhället genom alla tider och har sin grund i en långsiktighet och effektivitet i skärningspunkten mellan de demokratiska och affärsmässiga värdena.

Lär dig mer
- Rapport: Berättelsen om de kommunala företagen
- För dig som sitter i styrelsen för ett kommunalt eller regionalt bolag

Det ekonomiska perspektivet - hur ska man tänka och agera som styrelseledamot?

Ett samtal med Niclas Hellman, t f professor, docent Handelshögskolan i Stockholm och Gunnar Westling, ekonomiedoktor och programledare för Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Se filmen

Ägarstyrning som bygger framtids­kapacitet

Ägarstyrning är en av de viktigaste strategiska frågorna för de kommunala företagen. Samtidigt saknas det ofta verktyg i det arbete som ligger bortom lagar, regler och rådande principer. Med denna rapport, framtagen i samarbete med Kairos Future, som stöd vill vi ge våra medlemmar inspiration för att öka engagemanget i den viktiga ägarstyrningen och erbjuda verktyg för fördjupande dialog, relationer och förtroenden.

Läs rapporten

Seminarium Almedalen 2023

Under 2023 års Almedalsvecka anordnade Sobona seminariet "Vem styr egentligen? Vikten av bra styrning av kommunala bolag". Här kan du se seminariet i efterhand.

Se seminariet i efterhand

Det finns ofta stöd och råd att få i den så kallade hårdvaran – det vill säga lagar, regler och rådande principer. Men det saknas verktyg i arbetet med mjukvaran, så som dialoger, relationer och förtroenden. Vi hoppas att med denna rapport påbörja samtalet kring mjukvaran, och erbjuda våra medlemmar inspiration för att öka engagemanget i den viktiga ägarstyrningen.

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Stöd och rådgivning kopplat till omvärld, strategi och styrning

Lär dig mer

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Anna Lirén

Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Madeleine Eckervig Gimåker

Strategisk utveckling

Relaterat innehåll