Energikonferensen 2021

Tema: Strategisk kompetensförsörjning - så fortsätter vi framåt

Vi fördjupade oss i praktiska verktyg och delar med oss av case från våra medlemsföretag som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande strategier för kompetensförsörjning.

Den 19 oktober 2021 följde Energiföretagen Sverige och Sobona upp förra årets uppskattade konferens om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald.

Under konferensen fick deltagarna bland annat veta mer om branschvalideringens betydelse i kompetensförsörjningsarbetet, ta del av ett antal best practice när det gäller språkutveckling på arbetsplatsen och säkerhetslagstiftningen ur ett HR-perspektiv.

Målgrupp: Vi vände oss till dig som arbetar med kompetensförsörjning/HR-frågor i energibranschen, i första hand på företag som är medlemsföretag i Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sobona.

Artiklar och presentationer

Filmer från konferensen

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: LYS förlag – Hur svårt kan det vara att säga ”el” egentligen?

LYS Förlag har samarbetat med Energiföretagen Sverige för att ta fram material som ger stöd för språkutveckling på arbetsplatsen. Samarbetet har bland annat resulterat i läroboken Energisvenska och handledningen Ta kontakt, som båda presenterades vid förra året...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Dua Delegationen - Hur kan vi tillsammans utveckla kompetensförsörjningen?

DUA är kort för Delegationen för unga och nyanlända till arbete. De har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan samt utveckla nya samverkansformer som effektiviserar unga och nyanländas etablering i arbetslivet. En viktig del i detta är lokal...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Jämtkraft – Win-win är Jämtkrafts lärlingsprogram till distributionselektriker

Efter att tidigare ha haft ganska lätt att rekrytera distributionselektriker fick Jämtkraft allt svårare att rekrytera. Detta i kombination med många pensionsavgångar inspirerade företaget att tänka nytt. En lösning blev att satsa på ett lärlingsprogram för dis...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: MYH – Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

Pär Sellberg arbetar som utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Han berättar om projektet BOSS som finansieras av Europeiska Socialfonden EFS, om branschvalideringens möjligheter och delar med sig av tips för dig som ä...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Luleå Tekniska Högskola – Snabbspår i elkraft och energiteknik för utrikesfödda akademiker

Luleå Tekniska Högskola har nyligen startat två snabbspår i elkraft- och energiteknik för utrikesfödda akademiker. Snabbspåren är ett sätt för att ta vara på kompetens hos välutbildade utrikesfödda, trygga kompetensförsörjningen och öka mångfalden i energibra...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Göteborg Energi – Framtidens kompetensförsörjning – en gemensam branschssatsning

Carolina Vidén på Göteborg Energi bjöd på 15 minuters inspiration för att få fler att vilja arbeta tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Hon delade med sig av tre inspirerande exempel på hur HR-avdelningen på Göteborg Energi har tänkt nytt och på så v...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Energiföretagen Sverige – Så lyckas du bäst med säkerhetssamtalet

Säkerhetsfrågorna blir alltmer närvarande i energibranschen. Det kan handla om allt från insiderspionage till sabotage eller dataintrång. Rätt genomfört ger säkerhetssamtalet en möjlighet att gå på djupet med tilltänkta medarbetare och minska riskerna. Vad sk...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Sundsvall Elnät - I huvudet på en HR-chef, panelsamtal utifrån erfarenheter av säkerhetsfrågor på Sundsvalls Elnät

Kristina Blombäck är HR-chef på Sundsvalls Elnät och hon delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med säkerhetsfrågor. Kristina menar att säkerhetsfrågor inte är en egen del av verksamheten utan de berör alla. Ofta upplevs säkerhetsfrågor som en måstegrej so...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Strategisk kompetensförsörjning och fortsättning framåt med Per Nordenstam, Sobona och Helene Samuelsson, Energiföretagen Sverige

Per Nordenstam, vd Sobona, och Helene Samuelsson, chef Politik och Kommunikation, Energiföretagen Sverige, sammanfattar dagen och ser framåt. En viktig insikt är att kompetensförsörjningsfrågan måste bli prioriterad för hela organisationen, med ambitiösa må...

Projektägare för projektet “Yrkesprofilering och validering inom energibranschen”

Deltagande bolag i projektet “Yrkesprofilering och validering inom energibranschen”

Artiklar och filmer från Energikonferensen 2019

Energiföretagen arrangerade den här dagen tillsammans med EFA och Sobona. Syftet var att hjälpa fler av bolag inom energibranschen att få upp ögonen för yrkesprofilering, språkutveckling och validering samt att se nya möjligheter kring framtidens kompetensförsörjning.

Yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Projektet pågår nu, andra företag deltar och allt kan enkelt anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du får insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i hela Sverige.