Laddar innehåll...

Arbetsgivarens lönepolitik

Grunden för allt lönesättningsarbete utgörs av företagets lönepolitik. Den bygger på företagets vision och verksamhetsidé. Lönepolitiken har ett långsiktigt syfte.

Dess trovärdighet är beroende av att de kortsiktiga insatserna stämmer överens med de långsiktiga målen. Företagets långsiktiga mål och strategier måste därför omsättas till praktiskt användbara delmål när det gäller differentiering, önskvärd lönestruktur, lönespännvidder, begynnelselön m.m.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterat