Praktik är bron mellan SFI och språkutveckling på arbetsplatsen

Språkutveckling är en central del i lokala jobbspår. Men vad innebär det egentligen? Hur lär man sig ett nytt språk? Och hur viktig är samverkan och praktik i ett lokalt jobbspår?

Det råder en stor brist på yrkeschaufförer, vilket fick Renova att bredda sin rekryteringsbas för att säkra kompetensförsörjningen. Lokala jobbspår blev en del av lösningen för Renova.

Intervju med Mats Ljungquist

SFI-lärare på ABF-vux som undervisar i svenska på Renovas lokala jobbspår

Mats berättar att sex av 20 deltagare i det lokala jobbspåret hade B-körkort. Det var bra men å andra sidan kan de ha tagit sina B-körkort på arabiska, persiska eller vilket språk som helst.

Att ha körkortet innebär med andra ord ingen större språkutveckling, även om det är positivt med trafikvana. När deltagaren ska ta ett C-körkort kan det kännas som ett brant berg att bestiga.

– Några deltagare har knappt sett bilar innan. Någon kan ha jobbat som herde vid ett berg och saknar trafikkultur. När en sådan individ ska ta ett B- och C-körkort är det mycket komplext, menar Mats.

Hur fungerar språkutveckling i ett lokalt jobbspår?

– För det mesta fungerar det bra. Deltagarna har lektioner i svenska i skolan och övar på språket ute hos Renova. De flesta deltagare kan förstå svenska bra när de läser och lyssnar, men de har svårare att tala svenska. Därför är praktiken extra betydelsefull så de verkligen får öva på att prata. Med andra ord är praktiken viktig för där kan deltagaren koppla ihop teori och praktik, berättar Mats.

De flesta deltagare kan förstå svenska bra när de läser och lyssnar, men de har svårare att tala svenska. Därför är praktiken extra betydelsefull så de verkligen får öva på att prata.

En deltagare i ett lokalt jobbspår kan till exempel möta begreppet "anställningsavtal”. Hen kan ha sett ordet i klassrummet men även ute hos Renova för där har hen läst igenom det och skrivit på det samt fått med sig en kopia hem.

I det lokala jobbspåret varvas renodlade SFI-lektioner med lektioner i yrkessvenska. De använder ofta teman.

– Hela återvinningsbranschen och avfall kan vara ett tema. Allt vävs ihop med tiden; vi plockar in trafik, sopsortering, arbetsplatskultur inom ramarna för SFI. Deltagarna lär sig grammatik och specifika texter som har med temat att göra, menar Mats.

Vad innebär språkutveckling för dig?

– Språkutveckling är, i detta sammanhang, att individer ska utveckla sin förmåga att förstå och tala svenska och även förstå när de inte förstår. Det sistnämnda är väldigt viktigt; många vill nämligen framstå som att de förstår allt, förklarar Mats.

Språkutveckling är, i detta sammanhang, att individer ska utveckla sin förmåga att förstå och tala svenska och även förstå när de inte förstår. Det sistnämnda är väldigt viktigt; många vill nämligen framstå som att de förstår allt.

Det är grundläggande att lära sig uttrycka när man inte förstår. Mats menar att språkutveckling sker gradvis. Vidare är det viktigt för deltagaren att jobba med språket med hela kroppen och att det kopplas till praktiken.

– Språk ska kännas i hela kroppen. Ta ett sopkärl till exempel. Tänk så många kärl jag dragit in och ut ur klassrummet. Deltagaren får dra kärlet, lyfta på locket och känna på det. Till slut sitter ordet kärl i kroppen. Att jobba med språket rent kroppsligt främjar god språkutveckling, därför är praktiken viktig, menar Mats.

Att jobba med språket rent kroppsligt främjar god språkutveckling, därför är praktiken viktig.

Genom praktiken känner deltagaren att detta är på riktigt. Praktik kan göra hela skillnaden för ett lyckat jobbspår, enligt Mats. De blir en i gänget och just den känslan kan vara helt avgörande.

Finns det några vinster för dig som SFI-lärare att arbeta med yrkesprofiler och validering?

– Ja, det tycker jag. Yrkesprofilerna och praktiken blir som en bro mellan SFI och språkutvecklingen på Renova, säger Mats.

Mats menar att validering är viktigt. För det hjälper honom att veta vad han ska gå igenom för att deltagaren ska få papper på vad hen lärt sig.

– Hela valideringsförfarande har varit en stor tillgång. Från början tänkte jag ”Herre jösses, hur ska detta gå till?" Men sen blev det lika bra som vi hoppades på, säger Mats.

Hela valideringsförfarande har varit en stor tillgång. Från början tänkte jag ”Herre jösses, hur ska detta gå till?" Men sen blev det lika bra som vi hoppades på.

Mats berättar att de flesta deltagare har nått målen och blivit anställningsbara. Alla utom två deltagare blir anställda av Renova under sommaren 2020.

Avslutningsvis, vilket värde har intyget som deltagaren får efter valideringen?

– Intyget är väldigt viktigt. Det är gångbart inom hela återvinningsbranschen i Sverige. Dessutom får deltagaren intyget på ett vattenstämplat fint papper, vilket förstärker känslan av att det är på riktigt, avslutar Mats.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case