Laddar innehåll...

Tolkningsföreträde

När ni som arbetsgivare och arbetstagarorganisationen har olika meningar om hur ett avtal eller en lag ska tolkas, är det den ena parten som bestämmer vad som ska gälla till dess att tvisten lösts.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterat