Laddar innehåll...

Lönesamtal

Här kan du läsa vidare om lönesamtal och uppföljningssamtal.

Lönesamtalet är ett kortare samtal än medarbetarsamtalet. I lönesamtalet ser man bakåt på den enskildes måluppfyllelse i förhållande till uppställda krav. Arbetsgivaren talar om i vilka delar av arbetsuppgifterna som den enskilde medarbetaren har uppfyllt de krav arbetsgivaren ställt och i vilka delar det finns en förbättringspotential. Detta blir också arbetsgivarens motivering till förslaget om ny lön.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterat