Maths Lundgren står i föreläsningssal framför programdeltagare. TV i bakgrunden.
 • Utbildning
 • Ledarskap

Uppstart: Det strategiska ledarskapet

9 september, 2024

Skräddarsytt utbildningsprogram för dig som är chef med strategiskt ansvar direkt underställd högste chef. Stärk förmågan att driva strategisk utveckling.

Programmet startar den 9 september 2024.

Datum för programmet:

Programstart: 9 september 2024
Modul 1: 9-11 september 2024
Modul 2: 13-15 november 2024
Modul 3: 3-5 februari 2025
Modul 4: 14-16 april 2025

Ur innehållet

 • Spaningar på omvärlden
 • Att leda komplexa uppdrag
 • Ekonomi – att förstå verksamhetens förutsättningar
 • Att driva strategiarbete
 • Samspel med politisk nivå
 • Transformation och förändring
 • Effektiva team och kollektiv intelligens
 • Personlig spegling – samverkan och samarbete
 • Hur kan jag utveckla mitt ledarskap?
 • Arbete i ledningsgrupp
 • Workshop med vd

Målgrupp

Programmet vänder sig till medlemmar inom Sobona och riktar sig till dig som chef med strategiskt ansvar i ett kommunalt företag, medlem i ledningsgruppen och direkt underställd vd, förbundsdirektör eller motsvarande. Det finns en förväntan på deltagande chefer att de framöver ska kunna axla än mer ansvar för den strategiska ledningen av verksamheten. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.

Mer information

Uppstart: 9 september 2024
Plats: Kämpasten i Sigtuna samt digitalt

Ansökan

Det strategiska ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.