Laddar innehåll...

Beslutade dispensansökningar

Här samlas arbetstidsnämndens beslut om dispensansökningar kring arbetstidsregler för dygnsvila.

I samband med överenskommelsen om de nya reglerna för dygnsvila inrättade centrala parter en arbetstidsnämnd. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och principiella frågor, tolkningar och dispensärenden som rör de nya reglerna. Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona samt en oberoende ordförande som har utslagsröst vid eventuell oenighet.

Beslutade ansökningar (uppdaterad 16 februari)

Jönköpings kommun

Arbetstidsnämnden beviljar Jönköpings kommuns ansökan om dispens för den angivna verksamheten för helger, röda dagar, varannan onsdag för gemensam ATP samt för tid när daglig verksamhet är stängd. Dispens beviljas under tiden 1 februari 2024 – 31 januari 2025. Beslutet avser begränsad tid och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Region Gotland

Arbetstidsnämnden beviljar Region Gotlands ansökan om dispens att utöka den högsta tillåtna sammanlagda arbetstiden från 20 till 24 timmar. Dessutom att kunna använda den utökade sammanlagda arbetstiden i läkarnas specialbestämmelser där andelen jour utökas så att jour kombineras med jour i högst 24 timmar sammanlagt. Dispens beviljas under tiden 1 februari 2024 - 31 januari 2025. Beslutet avser begränsad tid och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna.

Nerikes Brandkår

Arbetstidsnämnden beviljar Nerikes Brandkår dispens under tiden 1 februari 2024—31 januari 2025 för helg enligt dispensansökan och för den lagstadgade semesterperioden (juni-augusti). Ansökan om dispens för torsdagar avslås. Arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna förutsätts pågå.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Enligt arbetstidsnämndens beslut avslås ansökan om dispens med undantag för semesterperioden juni-augusti under år 2024, för vilken dispens beviljas. Arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna förutsätts pågå.

Beslutsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Pdf, 2.1 MB.

Finspångs kommun

Arbetstidsnämnden beviljar Finspångs kommuns dispens för räddningstjänsten (Bilaga R till AB) och omfattar samtlig operativ personal. Arbetstidsnämndens beslut avser begränsad tid, 1 februari 2024 till 31 januari 2025, och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Beslutsprotokoll Finspångs kommun Pdf, 1.7 MB.


 

Relaterade nyheter