Ensamarbete

Att arbeta ensam kan innebära risker för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagstiftningen därför beakta den särskilda risk som arbetstagaren kan utsättas för vid ensamarbete. I första hand ska arbetsgivaren undanröja riskerna, alternativt minska dem till en acceptabel nivå. Om detta inte är möjligt får ensamarbete inte alls förekomma.

De flesta anmälningar av arbetssjukdom från dem som arbetar med datorer är värk i rygg och nacke. Exempelvis behöver man luta sig fram för att kunna läsa ordentligt.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.