Kompetenskansliet är en central funktion inom branschvalidering

Vad gör Kompetenskansliet?

Kompetenskansliet beställer tjänster för att samordna drift, förvaltning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av branschvalideringsmodellen.

Kompetenskansliet ansvarar även för planering, uppföljning, utveckling, kommunikation, administration och ekonomi.

Conny Larsson
chef kompetenskansliet

Avropsfunktion för tjänster

inom branschvalidering.

Sobona och parters

ansvarar för kansliets verksamhet.

Modellen bygger på de tre principerna:

konkret, gemensamt och transparent

Vi har inrättat kompetenskansliet för att ge stöd till arbetsgivare och andra aktörer i deras arbete med kompetensförsörjning. Det är ett område som våra medlemsföretag lyft fram som ett av de mest angelägna för att framtidssäkra sin verksamhet.

Per Nordenstam
vd, Sobona

Detta är organisationen

Huvudman: Sobona.

Branschråd: Ytterligare förankring mot företag.

Styrgrupp: Ledamöter från parterna.

Nationella rådet: Ledamöter från parterna. Ansvarar för övergripande kvalitetssäkring.

Kompetenskansliet: Ansvarar för operativ drift och förvaltning.

Utvecklingsrådet: Representanter från parter och arbetsgivare. Ger stöd till kansliet.

Våra tjänsteområden och tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom tjänsteområdena: utbildning, rådgivning och valideringsstöd.

Du kan även anmäla dig till någon av våra kommande konferenser.

Modellen för branschvalidering bygger på tre grundläggande principer

Konkret

Innehållet i branschvalideringsmodellen beskriver på ett konkret, tydligt och handfast sätt vad man behöver behärska i en yrkesroll vad gäller kunskaper, färdighet och skicklighet.

Gemensamt

Branschvalideringsmodellen är nationell och framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter, av branschen för branschen.

Transparent

Innehållet är framtaget genom en transparent och kvalitetssäkrad metodik och process. Innehållet är öppet och tillgängligt för alla.

Styrgrupp och råd

Nationella rådet

Nationella rådet är ett rådgivande organ som stödjer kompetenskansliet i dess arbete med kvalitetssäkring av branschvalideringsmodellerna.

Ordförande

Thomas Nylund

Ledamöter:

Energiföretagen Sverige

Greta Hjortzberg Öhman, ansvarig kompetensförsörjning

Nodava

Sabina Sparr, gruppchef återvinning

Seko

Nick Fortgens, central ombudsman

Svenska Stadsnätsföreningen

Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef

Svenskt Vatten

Sara Bohlinder, senior projektledare Utbildning

Kommunal

Mario Gavran, central ombudsman

Nordiskt Valideringsforum

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare

Sobona

Conny Larsson, chef kompetenskansliet

Svenska Transportarbetare­förbundet

Joakim Guttman, central ombudsman

Svepark

Louise Bill, vd

Styrgruppen

Styrgruppen ska bland annat besluta:

  • I viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation.
  • Om verksamhetsplan och budgetunderlag.
  • Om viktiga framställningar.
  • Säkerställa att finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

Ordförande

Per Nordenstam, vd Sobona

Ledamöter:

Avfall Sverige

Tony Clark, vd

Kommunal

Barbro Andersson, vice ordförande

Seko

Ulrika Nilsson, avtalssekreterare

Svenska Stadsnätsföreningen

Mikael Ek, vd

Svepark

Louise Bill, vd

Energiföretagen Sverige

Åsa Pettersson, vd

Omställningsfonden

Eva Wikström, vd

Sobona

Conny Larsson, chef kompetenskansliet, (adjungerad)

Svenskt Vatten

Pär Dalhielm, vd

Transport

Tommy Wreeth, ordförande

Utvecklingsrådet

Ordförande

Conny Larsson, chef för kompetenskansliet, Sobona

Representation från:

Avfall Sverige

Jessica Christiansson, utveckling- och utbildningschef

NSVA

Anna Holmstedt Bergander, HR-chef

Omställningsfonden

Camilla Grahn, verksamhetsutvecklare

Sobona

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöchef

Transport

Joakim Guttman, central ombudsman

Kommunal

Anna Spånt Enebuske, utredare

Svenskt Vatten

Sara Bohlinder, senior projektledare utbildning

KFS Trygghetsfond

Johan Frisö, verksamhetsansvarig

Seko

Ulrika Nilsson, avtalssekreterare

Svepark

Louise Bill, vd

Nacka vatten och avfall

Lise-Lotte Björkman Averbo, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Renova

Sofia Westergaard, HR-specialist

Omställningsfonden

Helene Palm, utvecklingschef

Sobona

Cecilia Tazewell, förhandlare

Kommunal

Mario Gavran, central ombudsman

Sobona

Thomas Nylund, ordförande nationella rådet

Luleå Energi

Linn Wallo, hr-specialist

Vakin

Ingrid Undén Lindehell, HR-chef

Svenska Stadsnätsföreningen

Jimmy Persson, utveckling- och utbildningschef

Sobona

Per Nordenstam, vd

Energiföretagen Sverige

Greta Hjortzberg Öhman, ansvarig kompetensförsörjning

Parter

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet