Energikonferensen 2020

Tema: strategisk kompetensförsörjning – viktigare än någonsin

Den 27 oktober 2020 följde Energiföretagen Sverige, tillsammans med Sobona och EFA, upp förra årets uppskattade seminarium om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald.

Under denna livesända konferens fick deltagarna bland annat smakprov på hur våra arbetsplatser kan bidra till förbättrad språkutveckling, hur validering genomförs för att tillvarata kompetens och fylla arbetskraftsbehov samt goda exempel på hur säkerhetslagstiftningen går hand i hand med en breddad rekrytering.

Vi fördjupade oss i praktiska verktyg och delade med oss av case från våra medlemsföretag som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande strategier för kompetensförsörjning.

Årets tema: Strategisk kompetensförsörjning – nu viktigare än någonsin.

Målgrupp: Vi vände oss till dig som arbetar med kompetensförsörjning/HR-frågor i energibranschen, i första hand på företag som är medlemsföretag i Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats., EFA Länk till annan webbplats. och Sobona.

Artiklar och presentationer

Filmer från konferensen

Filmbild

Energi 2020 - Språk och beteendedesign: Varför gör människor som de gör och inte som du vill?

Stefan Mellsjö på Efternamn & Co är beteendedesigner. Han pratar om vad det är som gör att vissa lär sig ett nytt språk på tre månader, medan andra behöver många år.

Filmbild

Energi 2020 - LYS Förlag - Energisvenska som alla förstår

Energiföretagen Sverige har tillsammans med LYS Förlag och några medlemsföretag tagit fram läromedlet Energisvenska. Författare är Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander från Lys Förlag.

Filmbild

Energi 2020 - Linn Wallo - Luleå Energi öppnar upp nya dörrar

Luleå Energis arbete med inkluderande kompetensförsörjning har lett till att de hittat fler vägar för att knyta till sig framtidens medarbetare, bland annat genom examensarbeten, traineetjänster och praktikplatser.

Filmbild

Henrietta Finnborg Bengtson, Nordiskt Valideringsforum - Hur kommer du igång med validering?

Validering är ett sätt att synliggöra kompetens och kunskaper samt kvalitetssäkra lärande. Det är en strukturerad process för kartläggning, bedömning och erkännande av en individs kunskaper.

Filmbild

Energi 2020 - Lokalt jobbspår för drifttekniker inom värme i Stockholm

Julia Gruvin på Norrenergi och Elin Fellers på Energiföretagen Sverige berättade om det planerade lokala jobbspåret för drifttekniker i Stockholm.

Filmbild

Energi 2020 – Nina Rudbeck, Head of Client Relations på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) berättar om Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Det är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker.

Filmbild

Energi 2020 - Svenska Kraftnät guidar elnätsföretagen rätt

Den som rekryterar nya medarbetare till ett energiföretag behöver veta vad som gäller kring säkerhetsaspekter. Men hur ska vi tänka och agera ur ett HR- och rekryteringsperspektiv när det gäller säkerhet?

Filmbild

Energi 2020 - Christian Schwartz - Hur kan vi arbeta med säkerhetsfrågorna tillsammans?

Christian ger sitt perspektiv på säkerhetsfrågorna, både utifrån hur Mölndal Energi arbetar med säkerheten och utifrån ett branschperspektiv. Christian efterlyser mer samarbete inom energibranschen.

Filmbild

Energi 2020 - Marie Louise Arendt på Kraftringen berättar om säkerhetsprövningar i praktiken

MarieLouise Arendt är säkerhetschef på Kraftringen. Hon berättar om lagändringen som gjordes 2019, vilken innebar att Kraftringen fick en ny part för säkerhetsklassning av medarbetare.

Filmbild

Energi 2020 - Avslutande reflektioner kring möjligheter och utmaningar framöver

Anja Alemdar på Energiföretagen Sverige och Per Nordenstam på Sobona diskuterade kring möjligheterna med strategisk kompetensförsörjning och vilka utmaningar som väntar.

Projektägare för projektet “Yrkesprofilering och validering inom energibranschen”

Deltagande bolag i projektet “Yrkesprofilering och validering inom energibranschen”

Artiklar och filmer från Energikonferensen 2019

Energiföretagen arrangerade den här dagen tillsammans med EFA och Sobona. Syftet var att hjälpa fler av bolag inom energibranschen att få upp ögonen för yrkesprofilering, språkutveckling och validering samt att se nya möjligheter kring framtidens kompetensförsörjning.

Yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Projektet pågår nu, andra företag deltar och allt kan enkelt anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du får insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i hela Sverige.