Valideringskonferensen 2020

Det här arbetet började som ett projekt för socialt ansvarstagande men har blivit en integrerad del i företagens kompetensförsörjningsarbete.

Per Nordenstam

vd Sobona

Det är en omvälvande tid och det är viktigt att jobba med validering, integration, kompetensförsörjning och affärsnytta. Under dagen kunde deltagarna ta del av konkreta verktyg, erfarenheter och kunskaper som rustar dem i en förändrad värld.

Den 10 november 2020 bjöd Sobona tillsammans med Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. in till årets Valideringskonferens.

Under dagen lyftes möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverkan och konkreta exempel. Mycket av lärandet sker på arbetsplatsen. Genom tydliga nationella yrkesprofiler och verktyg underlättas både introduktion och språkutveckling.

Artiklar och presentationer

Filmer från dagen

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Introduktion med Per Nordenstam

Temat för dagen var “gemensamma utmaningar och gemensamma lösningar”. Per Nordenstam är vd på Sobona och han satte tonen för Valideringskonferensen 2020.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Insikter om enklare vägar till jobb och kompetens Tillväxtverket

Eva Johansson jobbar med kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket och hon menar att många behöver få hjälp för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Omvärldsbevakning och framtidsspaning utifrån covid-19

Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Hon gav en intressant och pedagogisk framtidsspaning utifrån covid-19.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Yrkesprofiler – hur kan de användas?

Anna Karin Jendert är vd på Nordiskt Valideringsforum. Hon berättade hur nationella yrkesprofiler skapar grunden och hur yrkesprofiler och validering är vägen till kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - SeQF är bryggan mellan olika former av lärande

Kerstin Littke är nationell samordnare SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - DUA - Lill Ljunggren Lönnberg och Susanne Zander

Lill Ljunggren Lönnberg är ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) och Susanne Zander är koordinator på DUA. De berättade om hur vi tillsammans kan utveckla kompetensförsörjningen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 Utbilda och språkutveckla i lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Mats Ljungkvist, lärare ABF Vux och Anders Johansson, arbetsmarknad och vuxenutbildning från Göteborgs stad berättade lokala jobbspår i Göteborgs stad.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Roger Mörtvik på Arbetsmarknadsdepartementet lyfte arbetsmarknadsfrågor

Vi har en utmanade situation i Sverige just nu. Många har svårt att ta plats på arbetsmarknaden och parallellt finns en stor matchningsproblematik. Dessutom har pandemin resulterat i en kraftig ökning av arbetslösa.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Johan Vinther på region Västernorrland

Regionalt kompetensförsörjningsarbete och kommunala styrkor i region Västernorrland.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Mats Rostö, Nacka Vatten och avfall och Elisabeth Carle, Nacka Kommun

De kommunala bolagens roll i framtidens kompetensförsörjning och att skapa fler vägar in i branschen och till yrkena.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Irene Hedlund Härnösand Energi & Miljö

Hemab jobbar långsiktigt för att skapa breddad rekrytering. De vill spegla samhället och möta kommande utmaningar inom kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Sofia Westergaard, Renova

Renova har en uttalad strategi att jobba strategiskt och långsiktigt med frågor inom kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 Conny Larsson Sobona och Anders Lundberg NVF

Stöd från ledningen är viktigt för frågor om såväl kompetensförsörjning som kvalitetssäkring. En förändring måste förankras noga och det kräver en ansträngning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 – Framtidspanarna

Christer Bergqvist, Elisabeth Carle, Elna Hansson, Lisa Bondesson och Thomas Nylund gör en framtidsspaning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Avslutning Per Nordenstam och Conny Larsson Sobona

Samstämmigheten är fantastisk, från både medlemsföretag, fackförbund och branscher. Vi är på rätt väg.

Projektägare

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2019

Den 28 mars 2019 bjöd Sobona tillsammans med Nordiskt Valideringsforum och Gästrike Återvinnare in till en valideringskonferens i Stockholm. Under valideringskonferensen berättade vi mer om återvinningsbranschens nationella valideringsprojekt och fick lyssna till intressanta föreläsare som gav sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.