Arbetsskada

Med arbetsskada avses skada på grund av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Olycksfall vid färd till och från arbetet räknas också som arbetsskada. Det räknas också som en arbetsskada om du får fysiska eller psykiska besvär efter att ha utsatts för hot, våld eller rån i samband med arbetet.

Det finns olika kategorier av arbetsskador:

  • Arbetsolycka
  • Arbetssjukdom
  • Färdolycksfall
Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.