Skyddskommitté

Skyddskommitté ska tillsättas på arbetsställe med minst 50 arbetstagare. Om arbetstagarna begär det ska skyddskommitté tillsätts även vid arbetsställe med färre anställda . En skyddskommitté är ett rådgivande organ till arbetsgivaren om inget annat har avtalats.

Kommittén består av representanter för arbetsgivarna och arbetstagarna.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.