Genväg till Arbetsförmedlingen fångar upp rekryteringsbehov

 • Fångar upp rekryteringsbehov och praktikplatser.
 • Stödjer Sobonas arbete tillsammans med myndigheten.
 • Öppnar dörrar till myndigheten.

Genväg till arbetsförmedlingen öppnar dörrar

Det är en lokal kontakt med Arbetsförmedlingen. Verktyget är framtaget för att öka förståelsen för medlemsföretagens utmaningar och möjligheter samt för att sätta medlemsföretagen i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Du får bättre lokala kontakter som sätter sig in i dina specifika utmaningar. De kan hjälpa till med aktiva insatser och åtgärder.

Användningsområden
Öppnar dörrar till kontakter med myndigheten.

Integrerat i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassat
Utvecklat tillsammans med medlemsföretag från olika branscher.

Utvalda case

Futurum Fastigheter

Projektet Språngbrädan ska göra individer som står långt utanför arbetsmarknaden anställningsbara.

Stolthet över mångfald
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom fastighet och parkering

Lokala jobbspår i Göteborg stad

Göteborgs stad, Renova och Arbetsförmedlingen driver lokala jobbspår med stöd av Sobona.

Vinster i lokala jobbspår
Projekt: Till ett arbete via återvinning

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Hitta framtidens kompetens och säkerställ kommunal service till medborgarna. Detta kan hjälpa dig lösa utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Mer om genväg till Arbetsförmedlingen

Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte

Bland orsakerna finns bristyrken, stora pensionsavgångar de kommande åren, ändrade krav från ägare och samhället samt en allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt finns det många kompetenta individer som står utanför arbetsmarknaden eller är felmatchade och inte får använda sin potential.

För att få tag i framtidens kompetens och säkerställa kommunal service till medborgarna måste fler förändra hur de arbetar med sin kompetensförsörjning. Genväg till Arbetsförmedlingen kan hjälpa till att lösa en del av utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen.

Populära digitala tjänster

I ett lokalt jobbspår träffas företaget, kommunen och Arbetsförmedlingen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för praktiken. Men vid andra utmaningar inom kompetensförsörjning kan Arbetsförmedlingens digitala tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vara smidiga att använda.

Alla digitala tjänster för arbetsgivare är kostnadsfria och flera av dem är dessutom självservicetjänster. Arbetsförmedlingen har även intressanta webbinarier, poddar och ett nyhetsbrev med över 100 000 prenumeranter.

Företagsrådgivare hos Arbetsförmedlingen

I ett lokalt jobbspår kan du bland annat få kontakt med en företagsrådgivare hos Arbetsförmedlingen. Han eller hon har kunskap om lokal och regional arbetsmarknad samt utbildningspolitikens utveckling.

Utifrån detta förväntas företagsrådgivaren även ha förståelse för företagande, arbetsgivares behov och arbetsgivares perspektiv på kompetensförsörjning.

En företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen gör bland annat detta:

 • Skapar förutsättningar för att möta kompensförsörjningsbehoven inom ramen för myndighetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbete.
 • Arbetar med att genomföra nationella uppdrag i partnerskap med övriga delar av verksamheten.
 • Skapar och upprätthåller externa näringslivskontakter och deltar aktivt på samarbetsytor som exempelvis branschråd och näringslivsnätverk där det skapar ett värde för det arbetsgivarinriktade arbetet utifrån myndighetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbetet.

Här finns mer information om vad Arbetsförmedlingen kan göra för dig som arbetsgivare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

Sobona har tillsammans med åtta parter fått främjandemedel från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Syftet är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att:

 1. Synliggöra kompetenser.
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska.
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete.

Ett exempel på en kedja av arbetsmarknadspolitiska insatser som leder till arbete kan innehålla delar av:

 • Arbetsträning.
 • Praktik.
 • Yrkesspråk.
 • Arbetsmarknadsutbildningar.
 • Vissa anställningsstöd.

Arbetsmarknadspolitiska insatser och anställningsstöd är två av anledningarna till varför genväg till Arbetsförmedlingen är viktig.

Sobona driver projektet Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända där det långsiktiga arbetet synliggörs.

Lokala jobbspår skapar anställningsbarhet

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen. Utbildning, praktik och vid behov skräddarsydd språkutbildning, förbereder unga och nyanlända så de kan söka jobb hos ett företag.

Läs mer om lokala jobbspår.

Filmbild

Brandkåren Attunda - En inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Filmbild

Famntaget Omsorg - Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket och samtidigt breddat sin rekryteringsbas.

Filmbild

Energi 2019 - Snabbspår inom energibranschen

Ivan Cvitic är nationell samordnare för Snabbspår på Arbetsförmedlingen och han berättar mer om satsningen på Snabbspår inom energibranschen.

Filmbild

Gästrike återvinnare - Genom Återvinningsuppropet utvecklar vi branschen

Gästrike Återvinnare gick från ord till handling genom att ta emot praktikanten Ana-Marie Shar. Praktikplatsen blev ett instegsjobb eftersom Ana-Marie senare anställdes som kommunikatör under en period.

Filmbild

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Filmbild

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Filmbild

Renova storsatsar på handledning och introduktion

Med stöd och inspiration från Sobona inledde Renova ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att bredda sin rekryteringsbas och tillgodose sina rekryteringsbehov. Lokala jobbspår blev en del av lösningen.

Filmbild

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Filmbild

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet