Verktyg för strategisk och inkluderande kompetensförsörjning

Genom våra verktyg kan du förändra hur du arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Allt sker utifrån era förutsättningar och behov.

Praktiska verktyg

Sobona har en unik position när det handlar om att stötta i medlemmarnas viktigaste frågor. Och oavsett bransch efterfrågas verktyg som stöd i arbetet med kompetensförsörjning.

Se filmen som ger en introduktion till Enklare väg och verktygen.

Evidensbaserade
Baserade på forskning och är enkla att använda.

Integrerade i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Gemensamt utvecklade
Utvecklade tillsammans med referensföretag, fack och branschorganisationer.

Många pratar problem, utmaningar och möjligheter, men få har konkreta verktyg och praktiska lösningar för att skapa förändring. Därför har vi tagit fram verktyg tillsammans med referensföretag, fack och branschorganisationer.
Conny Larsson
Conny Larsson
chef Sobonas kompetenskansli

Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning

Utvalda case

Umeå Energi

Satsningen på mångfald och inkludering har format en positiv och inkluderande företagskultur.

Mångfald sitter i väggarna
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning och yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

Ånge Fastighets och Industri AB

Den gröna omställningen öppnar nya dörrar i norr och lockar till sig fler företag och invånare.

Ett större valideringsprojekt
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom fastighet och parkering

Renova

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Renova har en tydlig vision
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Kommande konferenser

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet