Verktyg för strategisk och inkluderande kompetensförsörjning

Genom våra verktyg kan du förändra hur du arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Allt sker utifrån era förutsättningar och behov.

Praktiska verktyg

Sobona har en unik position när det handlar om att stötta i medlemmarnas viktigaste frågor. Och oavsett bransch efterfrågas verktyg som stöd i arbetet med kompetensförsörjning.

Se filmen som ger en introduktion om Enklare väg och verktygen.

Evidensbaserade
Baserade på forskning och enkla att använda.

Integrerade i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassade
Utvecklade tillsammans med medlemsföretag.

Många pratar problem, utmaningar och möjligheter, men få har konkreta verktyg och praktiska lösningar för att skapa förändring. Därför har vi tagit fram verktyg tillsammans med referensföretag, fack och branschorganisationer.
Conny Larsson
Conny Larsson
chef Sobonas kompetenskansli

Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning

Utvalda case

Nacka vatten och avfall

Branschvalidering har ett stort värde för både företaget och individen på Nacka vatten och avfall.

Mycket händer inom branschen
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning och yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

Telge Bostäder

Telge Bostäder AB bygger grunden inför en stor förändring. Validering kommer bli en viktig del i kompetensförsörjningen.

En stor förändring väntar
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom fastighet och parkering

Renova

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Renova har en tydlig vision
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Kommande konferenser

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet