Laddar innehåll...

Karensavdrag

Karensavdraget görs mot sjuklön för sjuklöneperioden och dras till fullo oavsett tidpunkt för insjuknandet, med undantag för när den anställde är sjuk del av dag och är tillbaka i arbete dag 2. I det fallet motsvarar karensavdraget den sjuklön som frånvaron genererar dag 1.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.