Lär känna programledare och rektor

Våra programledare designar innehåll, process och pedagogik samt säkerställer att effekter inom programmets tema uppnås genom hela utbildningen. De är på plats under programmets gång och ansvarar för varje modul samt för att de hänger ihop på bästa pedagogiska vis.

Vi som leder Kommunala företagens ledarskapsakademi, med en stor portion glädje och stolthet, heter Anna Lirén och Gunnar Westling. Anna arbetar på Sobona och är ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi. Gunnar är Ekonomie Dr vid Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Gunnar har rollen som rektor och är även programledare för några av våra utbildningar.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Rektor och programledare:

Gunnar Westling

Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Det strategiska ledarskapet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Kontakt: gunnar.westling@exedsse.se

Programledare: Tina Nilsson

Tina Nilsson, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. De senaste 20 åren har Tina fokuserat på att stötta chefer, ledare, specialister att utveckla sig själva, verksamheten och affären. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och också lång erfarenhet av komplexa kompetens- och verksamhetsutvecklingsuppdrag. Målgrupper omfattar allt från högre chefer inom privat, offentlig och ideell/idéburen verksamhet, men också professioner och specialister som läkare, ingenjörer, innovations- och förändringsledare.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona
Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Programledare: Maths Lundgren

Maths Lundgren, ekonomie doktor från Stockholms Universitet. Avhandlingen fokuserade på förändring kopplad till miljö och socialt ansvarstagande inom tjänsteföretag. Maths har under lång tid arbetat som miljökonsult, managementskonsult och med utveckling av ledare. Under 10 år var han ansvarig för organisations- och ledarutveckling på Handelshögskolans avdelning för ”Executive Education”. Maths leder regelmässigt utvecklingsprogram för chefer och faciliterar workshops inom strategi- och organisationsutveckling. Han arbetar med såväl privata företag som offentlig sektor och idéburna organisationer.

Ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi: Anna Lirén

Anna är anställd på Sobona och arbetar med strategisk utveckling med fokus på styrning, ledning och organisation. Anna har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta med process- och förändringsledning kopplat till strategi och ledarskap. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och har varit verksam inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund och Regeringskansliet.

Kontakt: anna.liren@sobona.se

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Dela sidan