Lär känna programledare och rektor

Våra programledare designar innehåll, process och pedagogik samt säkerställer att effekter inom programmets tema uppnås genom hela utbildningen. De är på plats under programmets gång och ansvarar för varje modul samt för att de hänger ihop på bästa pedagogiska vis.

Vi som leder Kommunala företagens ledarskapsakademi, med en stor portion glädje och stolthet, heter Anna Lirén och Gunnar Westling. Anna arbetar på Sobona och är ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi. Gunnar är Ekonomie Dr vid Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Gunnar har rollen som rektor och är även programledare för några av våra utbildningar.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Rektor och programledare: Gunnar Westling

Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Vd-programmet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Kontakt: gunnar.westling@exedsse.se

Programledare: Ulrika Tillberg Luckey

Ulrika Tillberg Luckey är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Ulrika har mer än 25 års erfarenhet av att ha utvecklat chefer och ledare genom handledning och coachning, ledningsgrupper i teamutvecklingsprocesser och stöd till organisationer och företag som befinner sig i stora, komplexa förändringsprocesser. Ulrika brinner för att stödja samskapande och involvering mellan medarbetare. Hon har egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet och arbetade under sju år inom HR i internationell koncern, med ansvar för att utveckla ramverk för Change Management. Ulrika arbetar idag som konsult, handledare och programledare i såväl offentlig som privat verksamhet.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona
Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Programledare: Maths Lundgren

Maths Lundgren, ekonomie doktor från Stockholms Universitet. Avhandlingen fokuserade på förändring kopplad till miljö och socialt ansvarstagande inom tjänsteföretag. Maths har under lång tid arbetat som miljökonsult, managementskonsult och med utveckling av ledare. Under 10 år var han ansvarig för organisations- och ledarutveckling på Handelshögskolans avdelning för ”Executive Education”. Maths leder regelmässigt utvecklingsprogram för chefer och faciliterar workshops inom strategi- och organisationsutveckling. Han arbetar med såväl privata företag som offentlig sektor och idéburna organisationer.

Ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi: Anna Lirén

Anna är anställd på Sobona och är ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi. Anna har ca 15 års erfarenhet av att arbeta med process- och förändringsledning kopplat till strategi, ledarskap och organisation. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och har varit verksam inom kommun, fackförbund, arbetsgivarorganisation och Regeringskansliet.

Kontakt: anna.liren@sobona.se

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Dela sidan