Sobonas kollektivavtal

På den här sidan kan du se alla kollektivavtal som tecknas av Sobona. Använd sökfunktionen eller filtrera på kategori eller bransch för att hitta det dokument du söker. Är du medlem så rekommenderar vi att du loggar in för att ta del av alla dokument.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Logga in för att se alla avtal och bilagor som gäller för er bransch.

Filtrera på kategori
Filtrera på bransch
Visar alla 228 dokument

Allmänna bestämmelser, AB, i lydelse 2023-10-01.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Här kan du ladda ner nu gällande kommentaren till Allmänna bestämmelser (AB). AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Bilaga L innehåller särskilda bestämmelser om ersättning m.m. i samband med lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet. Bilagan tillämpas i samband med resor och aktiviteter inom exempelvis barnomsorg, skola, fritidsverksamhet äldre- och handikappomsorg samt psykiatri och omsorgsverksamhet.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Bilaga M innehåller särskilda bestämmelser om anställningsform, arbetstid och ferielön m.m. för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga skolväsendet eller inom den kommunala musikskolan.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Bilaga R innehåller särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för personal i uttrycksstyrka inom räddningstjänsten.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Uppehållsanställning tillämpas framför allt på arbetstagare som arbetar i verksamheter som har vinter- och sommaruppehåll.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Det görs ändringar i AB § 13 i enlighet med arbetstidsdirektivet, 2003/88/EG. Syftet är att skärpa arbetstagarens skydd och tydliggöra under vilka omständigheter det är möjligt att avvika från huvudregeln om 11 timmars dygnsvila. Det tydliggörs vidare att en arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila och i vilken omfattning.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Överenskommelse om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5 i samband med planerad arbetstidsförläggning

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Då de centrala avtalen lämnar stor frihet i den lokala lönebildningen, blir tillämpningen avgörande för avtalets fortlevnad och utveckling. Som stöd för tillämpningen finns vägledning i form av en kommentar till löneavtalen.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Sobona tecknar sammanlagt närmare ett femtiotal kollektivavtal för att täcka in alla verksamheter och situationer som de kommunala företagen befinner sig i. Alla avtal omfattar inte alla arbetsgivare, men det kan ändå vara en utmaning att ha koll på allt som gäller. För att göra det lite lättare har vi här samlat de avtal för SEKOs och Transports avtalsområde som alla arbetsgivare inom bransch Flygplatser behöver hantera i vardagen från och med den 1 april 2023. För tjänstemännen (AKV och AkademikerAlliansen) tillämpas fortsatt Avtal Flygplatser 2020. Det pågår dialog med dem i syfte att även de ska tillämpa Avtal Flygplatser 2023. Det här avtalet kallas även BÖK Flygplatser.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Sobona tecknar sammanlagt närmare ett femtiotal kollektivavtal för att täcka in alla verksamheter och situationer som de kommunala företagen befinner sig i. Alla avtal omfattar inte alla arbetsgivare, men det kan ändå vara en utmaning att ha koll på allt som gäller. För att göra det lite lättare har vi här samlat de avtal för Kommunals och Fastighets avtalsområde som alla arbetsgivare inom bransch Fastighet behöver hantera i vardagen från och med den 1 april 2023. För tjänstemännen (AKV och AkademikerAlliansen) tillämpas fortsatt Avtal Fastigheter 2020. Det pågår dialog med dem i syfte att även de ska tillämpa Avtal Fastigheter 2023.Det här avtalet kallas även BÖK Fastighet.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

I Avtal Trafik 2023 finns gällande avtal för arbetsgivare inom bransch Trafik från och med den 1 oktober 2023. Avtalet är tecknat med samtliga motparter.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Sobona tecknar sammanlagt närmare ett femtiotal kollektivavtal för att täcka in alla verksamheter och situationer som de kommunala företagen befinner sig i. Alla avtal omfattar inte alla arbetsgivare, men det kan ändå vara en utmaning att ha koll på allt som gäller. För att göra det lite lättare har vi här samlat de avtal för Kommunals och SEKOs avtalsområde som alla arbetsgivare inom bransch Energi behöver hantera i vardagen från och med den 1 april 2023. För tjänstemännen (AKV och AkademikerAlliansen) tillämpas fortsatt Avtal Energi 2020. Det pågår dialog med dem i syfte att även de ska tillämpa Avtal Energi 2023. Det här avtalet kallas även BÖK Energi.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Sobona tecknar sammanlagt närmare ett femtiotal kollektivavtal för att täcka in alla verksamheter och situationer som de kommunala företagen befinner sig i. Alla avtal omfattar inte alla arbetsgivare, men det kan ändå vara en utmaning att ha koll på allt som gäller. För att göra det lite lättare har vi här samlat de avtal för Kommunals avtalsområde som alla arbetsgivare inom bransch Besöksnäring och kulturarv behöver hantera i vardagen från och med den 1 april 2023. För tjänstemännen (AKV och AkademikerAlliansen) tillämpas fortsatt Avtal Besöksnäring och Kulturarv 2020. Det pågår dialog med dem i syfte att även de ska tillämpa Avtal Besöksnäring och Kulturarv 2023. Det här avtalet kallas även BÖK Besöksnäring och kulturarv.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Hittar du inte vad du söker?

Hör av dig till oss så hjälper vid dig!Kontakta oss

Vår servicetelefon

Exklusivt för dig som är medlem hos oss!
Öppen mån-fre, kl. 09.00-12.00
08-452 75 20