Sobonas kollektivavtal

På den här sidan kan du se alla kollektivavtal som tecknas av Sobona. Använd sökfunktionen eller filtrera på kategori eller bransch för att hitta det dokument du söker. Är du medlem så rekommenderar vi att du loggar in för att ta del av alla dokument.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Logga in för att se alla avtal och bilagor som gäller för er bransch.

Filtrera på kategori
Filtrera på bransch
Visar alla 204 dokument

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda hos medlemmar i Sobona.

Pension och försäkringar

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Här kan du ladda ner Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Sobona tecknar sammanlagt närmare ett femtiotal kollektivavtal för att täcka in alla verksamheter och situationer som de kommunala företagen befinner sig i. Alla avtal omfattar inte alla arbetsgivare, men det kan ändå vara en utmaning att ha koll på allt som gäller. För att göra det lite lättare har vi här samlat de avtal för Kommunals avtalsområde som alla arbetsgivare inom bransch Energi behöver hantera i vardagen från och med den 1 april 2023. För tjänstemännen (AKV och AkademikerAlliansen) tillämpas fortsatt Avtal Besöksnäring och Kulturarv 2020. Det pågår dialog med dem i syfte att även de ska tillämpa Avtal Besöksnäring och Kulturarv 2023. Avtalet ingår i BÖK-branscherna och kallas även BÖK Besöksnäring och kulturarv.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Cirkulär från 16 augusti 2019. Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper har antagits 2018 och under våren 2019 har dessa förordningsändringar legat till grund för en Samverkansplattform mellan Avfall Sverige, SKL och FTI och behandlats i en vägledning från Naturvårdsverket. Reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar och returpapper blir tillståndspliktig och det ställs krav på hur insamlingen ska genomföras. Tillstånd ska meddelas av Naturvårdsverket.

Cirkulär

Studentmedarbetaravtalet ger fler studenter möjligheten att arbeta i välfärdssektorn under studietiden vilket ger dem relevant arbetslivserfarenhet. Arbetsgivarna får möjligheten att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare och tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Övriga kollektivavtal

Observera att denna version börjar gälla först från och med 1 oktober 2022. Avtalet ingår i BÖK.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Cirkulär från 25 mars 2019. I kommuner och regioner ska det finnas en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter (se 6 §, AFS 2001:1). Det är fullmäktige som har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön.

Cirkulär

Här kan du ladda ner nu gällande kommentaren till Allmänna bestämmelser (AB). AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Avgiftsbefrielseförsäkring betalar den anställdes pensionsavgift i arbetsgivares ställe. När medarbetaren anmäler sjukskrivning eller arbetsskada anmäler han eller hon automatiskt till Avgiftsbefrielseförsäkring.

Pension och försäkringar

Sobona tecknar sammanlagt närmare ett femtiotal kollektivavtal för att täcka in alla verksamheter och situationer som de kommunala företagen befinner sig i. Alla avtal omfattar inte alla arbetsgivare, men det kan ändå vara en utmaning att ha koll på allt som gäller. För att göra det lite lättare har vi här samlat de avtal för Kommunals och SEKOs avtalsområde som alla arbetsgivare inom bransch Energi behöver hantera i vardagen från och med den 1 april 2023. För tjänstemännen (AKV och AkademikerAlliansen) tillämpas fortsatt Avtal Energi 2020. Det pågår dialog med dem i syfte att även de ska tillämpa Avtal Energi 2023. Det här avtalet kallas även BÖK Energi.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Cirkulär från 28 mars 2019. Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen.

Cirkulär

Bilaga J innehåller särskilda bestämmelser om beräkning av lön och ersättningar för arbetstagare som har jourtjänstgöring på natten i verksamheter som riktar sig till personer med funktionshinder.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR trädde i kraft den 1 maj 2020 och ersatte då KOM-KL. Kompetens- och omställningsavtalet ger anställda i kommuner, regioner och Sobonaföretag förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner. Avtalet är träffat med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Kompetens- och omställningsavtal

Cirkulär från 2 april 2019. Arbetsförmedlingen fattade den 12 juni 2018 beslut om att inte längre utge stöd till arbetsgivare för kostnader för semestersättning. Arbetsgivare har kunnat få ersättning fram till och med den 2 december 2018. Därefter har ansökningar om delfinansiering av semesterersättning avslagits.

Cirkulär

Observera att denna version börjar gälla först från och med 1 oktober 2022.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Tjänstepensionsplanen PA KFS 09 är uppsagd och förhandlingar pågår mellan Sobona/SKR och de fackliga motparterna om en ordnad övergång till de tjänstepensionsplaner som Sobona/SKR tecknar gemensamt. För din organisation innebär detta att medarbetarna fortsatt omfattas av PA KFS 09 till dess att centrala parter har slutfört pågående förhandlingar. Sobona kommer löpande informera om vad övergången från PA KFS 09 kommer att innebära för er.

Pension och försäkringar

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Bilaga L innehåller särskilda bestämmelser om ersättning m.m. i samband med lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet. Bilagan tillämpas i samband med resor och aktiviteter inom exempelvis barnomsorg, skola, fritidsverksamhet äldre- och handikappomsorg samt psykiatri och omsorgsverksamhet.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Cirkulär från 12 april 2019. Den 1 juli 2019 införs en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer och titeln hälso- och sjukvårdskurator blir en skyddad yrkestitel. Syftet med införandet av legitimation är främst att öka patientsäkerheten. Dels genom att ställa krav på lämplighet och kompetens för att få legitimation, dels genom att legitimationen ska kunna återkallas om hälso- och sjukvårdskuratorn skulle vara olämplig att utöva yrket.

Cirkulär

Sobona tecknar sammanlagt närmare ett femtiotal kollektivavtal för att täcka in alla verksamheter och situationer som de kommunala företagen befinner sig i. Alla avtal omfattar inte alla arbetsgivare, men det kan ändå vara en utmaning att ha koll på allt som gäller. För att göra det lite lättare har vi här samlat de avtal för Kommunals och Fastighets avtalsområde som alla arbetsgivare inom bransch Energi behöver hantera i vardagen från och med den 1 april 2023. För tjänstemännen (AKV och AkademikerAlliansen) tillämpas fortsatt Avtal Fastigheter 2020. Det pågår dialog med dem i syfte att även de ska tillämpa Avtal Fastigheter 2023. Det här avtalet kallas även BÖK Fastigheter.

Branschöverenskommelse (BÖK) och Branschbestämmelser (BB)

Bilaga M innehåller särskilda bestämmelser om anställningsform, arbetstid och ferielön m.m. för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga skolväsendet eller inom den kommunala musikskolan.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Hittar du inte vad du söker?

Hör av dig till oss så hjälper vid dig!Kontakta oss

Vår servicetelefon

Exklusivt för dig som är medlem hos oss!
Öppen mån-fre, kl. 09.00-12.00
08-452 75 20