Laddar innehåll...

Kollektivavtal

Nedan listas några av de kollektivavtal som tecknas av Sobona.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Som inloggad kan du ta del av de kollektivavtal som just ni tillämpar och all annan utökad information i Arbetsgivarguiden.

Huvudöverenskommelser (HÖK) - Sobona och SKR

Huvudöverenskommelserna, HÖK, tecknas med följande organisationer:

  • HÖK Svenska Kommunalarbetarförbundet
  • HÖK med OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet)
  • HÖK med Sveriges Läkarförbund
  • HÖK med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
  • HÖK T med Akademikeralliansen
  • HÖK med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

I varje HÖK finns förhandlingsprototokoll med respektive facklig motpart med bilagor i form av framför allt tillämpligt löneavtal och Allmänna bestämmelser (AB), i vilken de allmänna anställningsvillkoren regleras. Till AB finns ett antal bilagor, som reglerar exempelvis särskilda anställningsvillkor för vissa typer av verksamheter.

I HÖK finns även bilagor i form av protokollsanteckningar till löneavtal och till AB och Centrala parters syns på en väl fungerande lönesättning.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Allmänna bestämmelser (AB) 20 gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Sveriges Läkarförbund, AkademikerAlliansen, OFR Hälso- och sjukvård och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper under perioden 2020-11-01 till 2024-03-31.

Branschöverenskommelser (BÖK)

Sobona har tecknat sex stycken Branschöverenskommelser, BÖK. BÖK börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonamedlemmar i sex av Sobonas branscher, som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal. För medlemmar som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

Avtalen finns även tillgängliga i tryckt upplaga

Övriga avtal