Konferens om yrkesprofiler och validering inom återvinning, avfall och VA

Med validering har vi en möjlighet att systematiskt synliggöra de kunskaper som vi behöver i branschen.

Mats Rostö

VD Nacka vatten och Avfall och branschrådsordförande i Sobonas branschråd Vatten och Miljö

Under konferensen berättade vi mer om yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång. Nu skapar vi tillsammans en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete.

Konferensen ägde rum den 27 augusti 2020.

Inom återvinning har fem yrkesprofiler tagits fram och fyra yrkesprofiler har tagits fram inom VA. Yrkesprofilerna är utvecklade utifrån branschens behov av att synliggöra vad en medarbetare behöver kunna på en grundläggande nivå inom återvinning, avfall och VA.

Talarna på konferensen:

Moderator:

Thomas Nylund

Gå med i ett projekt

Projekten Yrkesprofiler och validering inom VA och Yrkesprofiler och validering inom återvinning pågår nu och fler bolag är välkomna att delta.

Artiklar och presentationer

Filmer från konferensen

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Inledning med Per Nordenstam

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon. Vi har kommit långt, men vi är inte klara. Arbetet kommer fortsätta under lång tid framöver. Det här är inget tomtebloss.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Inledning med branschråd om långsiktig kompetensförsörjning

Diskussion mellan Mats Rostö, VD Nacka vatten och Avfall och branschrådsordförande i Sobonas branschråd Vatten och Miljö och Thomas Nylund, moderator.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Framtidsspaning - Kompetensförsörjning inom VA-branschen

Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, ger en översikt gällande VA-branschen behov och möjligheter för en framtida stark kompetensbas.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Attraktivitet och kompetensförsörjning genom yrkesprofiler och validering

VA-branschen står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning. Under de kommande åren går många ingenjörer i pension samtidigt som det är svårt att hitta nya medarbetare. Därför vill NSVA göra företaget mer attraktivt genom nationella yrkesprofiler.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Yrkesprofiler inom återvinning, avfall och VA

Yrkesprofiler inom återvinning, vatten och avfall är framtagna. Dessa beskriver vad en individ behöver kunna. Validering säkerställer att individen kan det som behövs för att klara jobbet.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Hur kommer man igång med validering?

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Så här gör du

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Projektägare

Referenspartners

Partner

https://sobona.se/images/18.5385a9911741e49dca46a0df/1599638228524/18_nov.png

Digital konferens - Till ett arbete via återvinning

Nu bjuder vi in till en konferens för projektet ”Till ett arbete via återvinning”. Under dagen pratar vi om strategisk kompetensförsörjning, best practise och de praktiska verktyg som finns i projektet. Du får även träffa många branschkollegor och diskutera hur detta ska ske i praktiken, i dag och i morgon. Efter dagen har du nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning.