Laddar innehåll...

Lokal löneprocess

Dagens lönebildning sker i en ständig process, där dialogen mellan chef och medarbetare har stor betydelse. Hur pengarna i lönekuvertet och kvaliteten på utfört arbete hänger samman ska vara tydligt för varje medarbetare.

En lokal lönebildningsprocess förutsätter mer engagemang från både ledning, chefer och medarbetare, än en centralt styrd lönebildning. Lönen ska grundas på goda prestationer, som i sin tur bidrar till företagets resultat och måluppfyllelse.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterat