Sobona och SKR

Kommuner och regioner har organiserat flera av sina verksamheter i bolag och andra associationsformer. Sobona har i och med relationen till SKR en unik position då vi kan erbjuda möjligheten till en sammanhållen syn på arbetsgivarfrågor och ägarstyrningsfrågor i de kommunala företagen.

Relationen till SKR präglar Sobonas arbete och utgör en gemensam kraft i utvecklingen av välfärden och den affärsmässiga samhällsnyttan. Sobonas föreningsstyrelse utgörs av ledamöter utsedda av SKR. Sobona AB är helt medlemsstyrd och bolagsstyrelsen utgörs av vd:ar från medlemsföretagen, vilket innebär ett starkt medlemsinflytande.