Dygnsvila, nya bestämmelser

Här finns information kring förändringar i Allmänna bestämmelser (AB) angående dygnsvila och förläggning av arbetstid.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns på den här sidan.

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner, regioner samt Sobonaföretag som tillämpar HÖK/AB ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Observera att informationen på den här sidan endast gäller för medlemmar som tillämpar HÖK/AB, det vill säga branscherna Hälsa, vård och omsorg, Personlig assistans (tjänstemännen), Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst samt Utbildning.

Mer information

Informationen på den här sidan gäller endast för medlemmar som tillämpar HÖK/AB, dvs branscherna Hälsa, vård och omsorg, Personlig assistans (tjänstemännen), Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst samt Utbildning.

Sobona och SKR samt de fackliga motparterna som gemensamt tecknat Allmänna bestämmelser har gjort bedömningen att de nuvarande reglerna om dygnsvila inte uppfyller de minimiregler som anges i arbetstidsdirektivet. Därför har parterna gemensamt avtalat om nya bestämmelser som ska uppfylla direktivets krav.

Hittar du inte vad du söker?

Hör av dig till oss så hjälper vid dig!Kontakta oss

Vår servicetelefon

Exklusivt för dig som är medlem hos oss!
Öppen mån-fre, kl. 09.00-12.00
08-452 75 20