Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Det handlar om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen, hur vi pratar med varandra och om de digitala system vi arbetar i. Det handlar också om hur arbetet är organiserat, om ljud och ljus runt oss, om hanteringen av kemikalier och maskiner. Det handlar även om ledarskap, arbetsinnehåll och möjlighet till återhämtning.

Mer om arbetsmiljö

Även de sociala behoven är en del i arbetsmiljön, till exempel personlig utveckling, ny kunskap och gemenskap med arbetskamrater.

Det viktigaste är att ingen drabbas av skada eller ohälsa på grund av arbetet, men allra helst ska arbetsmiljön vara så bra att var och en känner sig nöjd och tillfreds när arbetspasset är klart.

WHO har tagit fram en definition av arbetsmiljö som lyder: "Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen."

På den här samlingssidan om arbetsmiljö hittar du fakta och information samt länkar till mer information.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Verktyg i samarbete med Suntarbetsliv

Som medlem i Sobona kan ni ta del av alla populära verktyg från Suntarbetsliv. Ett urval av dessa visas här nedanför.