Logga

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att motverka ohälsa och olycka. Det innebär att ett Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas som omfattar hela verksamheten och inkluderar alla arbetstagare. För att lyckas med det ska alla berörda ha kunskap om sina risker och hur riskerna kan motverkas.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Uppdraget är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap tillgänglig och använd på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag. På Suntarbetslivs webbplats finns stödmaterial, filmer och artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!