Yrkesprofilering och validering inom personlig assistans

Aktuellt i projektet

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett verktyg som bidrar till språkutveckling av yrkessvenska för individer som inte har svenska som modersmål.

Till språkparlören

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till dig som är intresserad av validering. Varmt välkommen!

Läs mer och save the date

Projektet bidrog till att utveckla en inkluderande och strategisk kompetensförsörjning för personlig assistans.

Vad hände i projektet?

Företagen som deltog i projektet kunde ta del av insikter, lärdomar och kunskaper för att förändra hur de arbetade med företagets kompetensförsörjning, utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

2 nationella yrkesprofiler
har utvecklats och finns som verktyg i projektet.

Fortsatt utveckling sker av
den partsgemensamma branschvalideringsmodellen.

Vilken nytta skapade projektet?Verktyg för introduktion, insteg, kompetensutveckling och validering.

Röster om projektet

 • Det bildas lätt enheter där brukaren och assistenten kommer överens och vi på kontoret blir en motpart. För att det ska fungera bra måste pyramiden vara liksidig mellan brukaren, assistenten och oss.

  Karl-Gunnar Miltsis

  ekonomiansvarig på Assistera Skandinavien

 • Det finns många bra exempel i projekten som Sobona driver där det går bra för nyanlända. Jag tycker fler kan kopiera och ta erfarenheter från det.

  Michael Persson

  regional företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

 • Min förhoppning är att yrkesprofilen sprids och blir mer känd, vilket skulle ge mer tyngd åt yrket och underlätta vid rekrytering.

  Isabella Åslund

  arbetsledare/kvalitetsansvarig på Din Förlängda Arm

Verktyg som används i projektet

Utvalda case

Assistera Skandinavien

På Assistera Skandinavien måste pyramiden mellan brukaren, assistenten och kontoret vara liksidig.

Mycket handlar om kommunikation

Din Förlängda Arm

Nationella yrkesprofiler kan stärka yrkesrollerna och skapa intresse för att jobba inom branschen.

Yrkesprofiler skapar attraktivitet

Detta är kompetenskansliet

Kompetenskansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster.

Nationella yrkesprofiler

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet lyfte vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning inom personlig assistans.

Medlemsföretagen inom personlig assistans ger personligt utformat stöd till såväl barn som ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning för att underlätta vardagen.

Syftet med projektet var att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom personlig assistans.

Projektet delfinansierades av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främjande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare var det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Utgångspunkten för branschen personlig assistans är den starka kopplingen till LSS-lagstiftningen och brukarens rätt att välja. Detta skapar särskilda utmaningar för branschen när det gäller kompetensförsörjning.

Det skapar också utmaningar för arbetsgivaren med ett kollektivavtal som i delar klart skiljer sig från andra kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Detta hände i projektet

 1. Yrkesprofiler inom personlig assistans utvecklades och vi erbjöd validering utifrån valideringsmodell för personlig assistans.
 2. Underlättar och kvalitetssäkrar insteg och introduktion.
 3. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 4. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur Assistera Skandinavien jobbar för att pyramiden ska vara liksidig.
 5. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 6. Skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 7. Främjar användandet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd i kedjor av insatser som leder till anställning.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen genom synliggörande av yrkesspråk.
 9. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.

Yrkesprofiler inom personlig assistans

Dessa två yrkesprofiler utvecklades under 2020:

Dessa var med i processen tillsammans med Sobona för att utveckla yrkesprofilerna:

De nationella yrkesprofilerna visar på ett överskådligt sätt vad individer behöver kunna för att arbeta som personlig assistent och samordnare – arbetsledning inom personlig assistans.

Bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå har utvecklas under 2021–2023, med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats..

Projektägare

Finansiering

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet