Vi tycker

Här kan du läsa vad Sobona tycker i frågor som är viktiga för de kommunala företagen och för en inkluderande, konkurrenskraftig och sund arbetsmarknad.


Läs mer

Debattartiklar

Se över ägarstyrningen i kommunala bolag 2023-04-12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Debattartikel i Altinget skriven av Sobonas vd Per Nordenstam-

 

Akut behov av ny lagstiftning för HVB-hem 2023-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Debattartikel i Svenska Dagbladet undertecknad av Sobonas vd Per Nordenstam, Niels Elvhammar, vd, VoB Syd, Katarina Ahlqvist, vd, Gryning Vård, Maria Nilsson, vd, Fogdaröd, omsorg, vård och skola, Anette Rasmusson, förbundschef, Kommunsamverkan Cura Individutveckling, Camilla Dahlin, verksamhetschef, Föreningen Betaniahemmet.


Rätt med ny bolagsform för samhällsnyttiga företag 2022-09-02 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Replik i Altinget.


Substanslös kritik mot kommunala bolag 2022-06-12 Öppnas i nytt fönster.
Debattartikel i Svenska Dagbladet.


Gemensam satsning på arbetsmiljön i kommuner och regioner 2022-02-22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Debattartikel i Dagens Samhälle.


Kommunala företag ska användas där de gör nytta 2021-10-15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Replik av vd Per Nordenstam i Dagens Samhälle.


Läget börjar bli akut, den svenska flyginfrastrukturen måste säkerställas 2021-09-29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av vd Per Nordenstam och flera region- och kommunstyrelseordföranden i Dagens Samhälle.


Ändra reglerna för deltidsbrandmännens a-kassa innan skogsbränderna 2020-07-18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av Sobonas ordförande Joakim Larsson, Tobias Baudin, Kommunal, Veronica Magnusson, Vision, Peter Bergh, Brandmännens riksförbund i GP.


Underlätta för omställning - vi har inte råd att mista kommunsektorns medarbetare 2020-05-29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av Sobonas ordförande Joakim Larsson och företrädare för Kommunal, Lärarförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Läkarförbundet och AkademikerAlliansen i Dagens Samhälle.


Uppmaning till Eva Nordmark – Bjud in parterna till samtal om omställning 2019-12-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av Sobonas ordförande Joakim Larsson och företrädare för Kommunal, OFR, SKR och Akademikeralliansen i Dagens Samhälle.


Sverige behöver fler deltidsbrandmän 2019-06-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av vd Per Nordenstam och företrädare för SKL, MSB, Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund i Dagens Samhälle.

Kommentarer och skrivelser