Vi tycker

Här kan du läsa vad Sobona tycker i frågor som är viktiga för de kommunala företagen och för en inkluderande, konkurrenskraftig och sund arbetsmarknad.


Läs mer

Debattartiklar

Rätt med ny bolagsform för samhällsnyttiga företag 2022-09-02 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Replik i Altinget.


Substanslös kritik mot kommunala bolag 2022-06-12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel i Svenska Dagbladet.


Gemensam satsning på arbetsmiljön i kommuner och regioner 2022-02-22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Debattartikel i Dagens Samhälle.


Kommunala företag ska användas där de gör nytta 2021-10-15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Replik av vd Per Nordenstam i Dagens Samhälle.


Läget börjar bli akut, den svenska flyginfrastrukturen måste säkerställas 2021-09-29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av vd Per Nordenstam och flera region- och kommunstyrelseordföranden i Dagens Samhälle.


Ändra reglerna för deltidsbrandmännens a-kassa innan skogsbränderna 2020-07-18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av Sobonas ordförande Joakim Larsson, Tobias Baudin, Kommunal, Veronica Magnusson, Vision, Peter Bergh, Brandmännens riksförbund i GP.


Underlätta för omställning - vi har inte råd att mista kommunsektorns medarbetare 2020-05-29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av Sobonas ordförande Joakim Larsson och företrädare för Kommunal, Lärarförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Läkarförbundet och AkademikerAlliansen i Dagens Samhälle.


Uppmaning till Eva Nordmark – Bjud in parterna till samtal om omställning 2019-12-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av Sobonas ordförande Joakim Larsson och företrädare för Kommunal, OFR, SKR och Akademikeralliansen i Dagens Samhälle.


Sverige behöver fler deltidsbrandmän 2019-06-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Debattartikel av vd Per Nordenstam och företrädare för SKL, MSB, Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund i Dagens Samhälle.

Kommentarer och skrivelser