Yrkesprofiler och validering inom vatten och avlopp och Till ett arbete via återvinning

Vakin ser stora värden med validering

Vakin har utmaningar inom inkluderande kompetensförsörjning, men samtidigt har de en tydlig rörelse framåt. Åtta medarbetare är utbildade bedömare och snart ska de börja validera fyra medarbetares kunskaper och kompetenser.

Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är kort för Vatten och Avfallskompetens i Norr. De är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Nordmaling, Umeå och Vindeln. Deras uppdrag är att förse invånarna med dricksvatten, rena avloppsvattnet, hantera hushållens avfallsprodukter och arbeta för en hållbar utveckling.

De har varit engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning sen starten 2015. De har varit med i utvecklingen av de nationella yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Vakin har också varit med som ett referensbolag i projektet Till ett arbete via återvinning. Dessutom är de engagerade i Vattenuppropet Länk till annan webbplats..

Intervju med Fredrik Sörvåg och Walter Jonasson

Fredrik är kompetensutvecklare och Walter är underhållschef VA på Vakin

Kompetensutmaningar inom branschen

Generellt sett är vatten- och avloppsbranschen eftersatt i Sverige. Det som utvecklades och byggdes på 1960-talet har fungerat hittills, men nu börjar mer och mer läcka. Mycket börjar bli gammalt.

– En annan utmaning är att rekrytera kompetenta individer. Konsultbolag och industrier slåss om samma kompetens som vi gör. Och vi kan inte konkurrera med höga löner, utan jobbar i stället med friskvård, fokus på bra arbetslag, trygghet och trivsel, säger Fredrik.

Konsultbolag och industrier slåss om samma kompetens som vi gör.

Dessutom är branschen kunskapskrävande. Förut anställdes mest grovarbetare; nu behövs utbildade ingenjörer.

Vad gör ni för att stödja nyanlända så de kommer närmare arbete?

– Vi försöker stödja nyanlända men det är svårt. Vi har till och med haft svårt att få in kvinnor i branschen. Men jag upplever att det är lättare att få in kvinnor än nyanlända. Rent krasst står vi i mänsklig gödsel upp till midjan ibland och det är svårt att hitta individer som tycker det är kul, säger Walter.

– Det beror på var vi är inom företaget. Vi har säkerhetsklassade yrken där nyanlända inte tar sig in, för de kan inte språket och är inte svenska medborgare. Men jag ser stora möjligheter med att få in fler nyanlända på våra återvinningscentraler, säger Fredrik.

Walter menar att de praktiska yrkena blir alltmer intressanta överlag eftersom vissa delar blir digitaliserade. Nya verktyg underlättar och hjälper till.

De praktiska yrkena blir alltmer intressanta överlag eftersom vissa delar blir digitaliserade.

– Vi pratar mycket om kompetensbrist i branschen. Men då menar vi oftast ingenjörsyrkena. Ibland missar vi de praktiska yrkena, säger Walter.

Det är tydligt att många medarbetare kan mycket, men de som har praktiska yrken saknar många gånger en formell utbildning. Därför arbetar Vakin med en ansökan till en YH-utbildning som följer innehållet i de nationella yrkesprofilerna.

En YH-utbildning är en statsfinansierad eftergymnasial utbildning med stark koppling till arbetslivet. Innehållet i en YH-utbildning ska motsvara ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar individer från arbetslivet i utformningen av utbildningen.

Nyttor med bedömarutbildning och validering

Åtta medarbetare har gått Nordiskt Valideringsforums bedömarutbildning Länk till annan webbplats. via Sobona. Snart är det dags att börja validera utvalda medarbetares kunskaper och kompetenser. Fredrik konstaterar att validering kan vara till stor nytta för att ta reda på allas kompetens och kunskaper, även nyanländas.

Validering kan vara till stor nytta för att ta reda på allas kompetens och kunskaper, även nyanländas.

Fredrik konstaterar att både samhället och branschen kräver dokument på vad individer kan. Men när någon flytt från krig och elände tänker hen inte främst på att packa ner sina betyg och högskolepoäng.

Från början var Fredrik dock skeptisk till bedömarutbildningen. Men när de började gå igenom modulerna i yrkesprofilerna insåg han att det inte bara var prat, utan de gjorde faktiskt något.

– I slutet såg jag nyttan och allt ramlade på plats. Allt kändes genomtänkt och jag fick en aha-upplevelse, berättar Fredrik.

Modulerna i yrkesprofilen säkerställer att det är samsyn kring miniminivån vad gäller kunskap. Dessutom skapar de medvetenhet om att kompetens kan uttryckas på olika sätt.

Initialt ska Vakin validera fyra medarbetare inom området felsökning vattenledningsnät. De ska få ett bevis på att de är validerade på vissa moduler inom yrkesprofilen rörnästtekniker.

Initialt ska Vakin validera fyra medarbetare inom området felsökning vattenledningsnät.

– Jag ser ett stort värde i att jobba med validering. Många av de som vi anställer saknar eftergymnasial utbildning. Och validering kan stärka deras självförtroende och självkänsla, säger Walter.

Dessutom går det att validera vissa delar av en individs kunskaper och kompetenser. Ingen individ måste valideras mot en hel yrkesprofil.

Vem tycker du passar att bli bedömare?

– Någon som har ett intresse och ett genuint kunnande om yrkesområdet. Hen ska vilja hjälpa medarbetare och tycka om att jobba med människor, säger Fredrik.

– En bedömare är någon som har kunskap och är intresserad av området hen ska validera. Ju längre en individ befinner sig rent praktiskt från området, desto mer resurser behöver säkerställas för valideringen, säger Walter.

Vilka tips har du att ge till andra som funderar på att göra ett liknande arbete inom kompetensförsörjning?

– Börja! Jag var själv inte helt övertygad när jag gick in i detta, för jag fick inget riktigt grepp om vad det var. Men när Henrietta Finnborg Bengtson på Nordiskt Valideringsforum visade materialet och en kollega beskrev bedömarutbildningen som intressant och värdefull tänkte jag om, säger Walter Jonasson.

– Ha stöd från ledningen och frigör tid och resurser. Det är ingen quick fix och du är inte i mål efter att bara ha gått bedömarutbildningen. Utbildningen är en bra början, men det efteråt som arbetet börjar, säger Fredrik Sörvåg.

Företag: Vakin

Deltar i projektet:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Ha stöd från ledningen och frigör tid och resurser.
  • Validering kan stärka individers självförtroende och självkänsla.
  • Validering kan vara till stor nytta för att ta reda på allas kompetens och kunskaper.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case