Studieledighet

En arbetstagare har enligt studieledighetslagen rätt till ledighet för utbildning.

Annan lagstiftning som reglerar rätt till ledighet för utbildning är förtroendemannalagen och lag om rätt till ledighet för undervisning i svenska för invandrare.

Utbildning

Med utbildning menas i praktiken vilken utbildning som helst.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.