Fakta och siffror om kommunala företag

Här kan du läsa mer om de kommunala företagen, alltifrån vad som skiljer kommunala företag från kommunala bolag, hur många kommunala företag det finns i Europa, till vad politiker egentligen tycker om kommunala bolag.

De kommunala företagen kan vara allt från stiftelser till kommunala bolag eller privata företag. De verkar i flera olika branscher, alltifrån från allmännyttiga fastighetsbolag till flygplatser och räddningstjänst.

Det som enar de kommunala företagen är att de är samhällsbärande aktörer som styr mot en affärsmässig samhällsnytta.

Vad innebär då detta i praktiken? Läs mer i bland annat Sobonabarometern, som varje år undersöker hur våra medlemmar arbetar med frågor inom hållbarhet, näringsliv, kompetensförsörjning och styrning.

Skillnanden mellan kommunala företag, kommunala bolag och regionala bolag

Begreppet kommunala företag innefattar samtliga av Sobonas medlemmar. Med det menar vi kommun- och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund, samt privata utförare av kommunal eller regional verksamhet.

Kommunala bolag är aktiebolag ägda av kommun. Regionala bolag är aktiebolag ägda av region.

Våra medlemmar, de kommunala företagen, skapar samhällsnytta över hela landet varje dag, dygnet runt. Det handlar bland annat om rent vatten ur kranen, fungerande el, återvinning, bussar som kommer i tid och en trygg vård och omsorg.

Antal kommunägda samt region- och landstingsägda företag (ej kommunförbund)
enligt senast befintliga statistik från SCB. *Källa: SCB, Offentligt ägda företag, 2001–2021.

Sobonabarometern

Många kommunala företag tar ett stort samhällsansvar samtidigt som de ofta verkar i det dolda. Därför genomför Sobona sedan år 2022 en årlig undersökning bland de kommunala företagen för att få tillgång till fakta, siffror och nyckeltal.

Ta del av resultatet

Politikerpanelen med Demoskop

I en undersökning genomförd av Demoskop under våren 2023 har Sobona undersökt vad kommunpolitiker anser om kommunala bolag. Fler än 8 av 10 har en positiv inställning till kommunala bolag. Socialdemokrater är mest positiva medan sverigedemokrater är minst positivt inställda.

Ta del av resultatet

Antal kommun- eller regionägda bolag efter juridisk form

Förstora bilden

Klicka för att förstora

Antal kommun- och regionägda företag 2021, per bransch (enligt SCB:s klassificering)

Förstora bilden

Klicka för att förstora

Mer fakta om kommunala företag

Kommunala företag och kompetensförsörjning

 • Kompetensbrist hindrar var tredje kommunalt företag att rekrytera.
 • Mer än hälften av de kommunala företagen, 54 procent, bedömer att kompetenskraven för deras verksamhet kommer förändras i hög utsträckning under de närmsta tre åren.
 • Över hälften av de kommunala företagen arbetar med inkluderande kompetensförsörjning, alltså att ta särskilt ansvar för de som står längre från arbetsmarknaden. Det kan handla om praktikplatser, språkutveckling på arbetsplatsen eller yrkesintroduktionsanställningar.

Källa: Sobonabarometern 2022

Kommunala företag som arbetsgivare

 • Sobonas medlemmar har konkurrenskraftiga kollektivavtal som skapar förutsättningar för att vara attraktiva, ansvarsfulla och samhällsekonomiskt hållbara arbetsgivare.
 • 7 av 10 kommunala företag satsar extra mycket på arbetsmiljöarbete.
 • Kommunala företag har ofta ett särskilt ansvar för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Över hälften av de kommunala företagen arbetar med inkluderande kompetensförsörjning.
 • Kommunala företag verkar inom samhällsbärande branscher, som energi, vatten och miljö och hälso- och sjukvård och är därför inte särskilt konjunkturkänsliga. 87 procent av de kommunala företagen tror på en ökad eller oförändrad sysselsättning under 2023.

Källa: Sobonabarometern 2022

Kommunala företagens plats i historien

 • Kommunala företag som organisationsform kan spåras så långt tillbaka som till mitten av 1600-talet. Då drivs framför allt kommunala slakthus i ett slags företagsform.
 • Definitionen ”kommunala företag” tillkommer i mitten på 1800-talet, i samband med att kommuner och landsting uppstår.
 • I och med framväxten av de industriella städerna och transportmedlen runt det förra sekelskiftet växer de kommunala företagen till på riktigt. Industriella innovativa verksamheter, som gasverk, vattenledningsverk och elektricitetsverk blir inslag i städerna och drivs som kommunal affärsverksamhet, tillsammans med saluhallar och badhus.
 • Dagens kommunala företag återfinns i en rad olika branscher – energi, fastigheter, vatten och miljö, utbildning, räddningstjänst, vård och omsorg.

Källa: Berättelsen om de kommunala företagen