Utvecklingsgrupper

Ett kvalificerat erfarenhetsutbyte för dig som tidigare gått Vd-programmet eller Ordförandeprogrammet inom Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Erfarenhetsutbyte i en trygg grupp med fokus på verkstad och verkliga case

För att möta behovet av fortsatt utveckling efter utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi, organiserar vi något vi kallar utvecklingsgrupper. Här drar vi nytta av den tillit och kunskap som utvecklats mellan deltagare – som tidigare genomgått utbildningsprogrammet tillsammans.

Våra träffar och workshops med utvecklingsgrupperna bokas på en konferensanläggning i Stockholmsområdet eller på annan plats efter överenskommelse med gruppen.

Utvecklingsgruppen innebär ett kvalificerat erfarenhetsutbyte, där medlemmarna utvecklar sina kunskaper och förmågor inom ramen för verkliga och aktuella problemställningar. Utvecklingsgruppen innebär vidare ett aktivt lärande av varandra, som i kombination med ledarskapsakademins träning i att problematisera, över tid ökar förmågan till nytänkande när det gäller lösningar av kniviga frågor och utmaningar.

Så fungerar det:

En utvecklingsgrupp möts 2–3 gånger per år under ett dygn (lunch till lunch) för att diskutera och forma ett lösningsförslag till några av gruppmedlemmarnas aktuella problemsituation. Varje möte förbereds genom en kontakt med var och en i gruppen, för att på så sätt identifiera de case som kommer behandlas. Arbetet i utvecklingsgruppen har fokus på ”verkstad” och verkliga case. Ett bra case är öppet, verklig, aktuell samt påverkbart. Den som tar upp ett case ska direkt eller indirekt kunna medverka till lösningen av frågan i sin roll. En utvecklingsgrupp består av 6–10 personer.

Kostnaden för att delta under tre träffar är 25 000 kr exklusive moms. Därtill tillkommer kostnad för mat, logi och egna resekostnader.

Utvecklingsgrupp för ordförande

 • Ett kvalificerat erfarenhetsutbyte, där medlemmarna i gruppen
  fortsätter sin resa i att utöva ledarskap när det gäller att utveckla sitt ledarskap i hantera kniviga och komplexa problem och processer.
 • Deltagande erbjuds dig som genomgått Ordförandeprogrammet för styrelsens ordförande inom Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Utvecklingsgrupp för vd

 • Ett kvalificerat erfarenhetsutbyte, där medlemmarna i gruppen
  fortsätter sin resa i att som högste chef (vd, förbundschef eller
  motsvarande) utveckla sin förmåga att leda, driva och utveckla
  komplexa uppdrag.
 • Deltagande erbjuds dig som genomgått vd-programmet inom Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Vill du veta mer om våra utbildningsprogram?

Skicka en intresseanmälan

Är du intresserad av att vara med? Skicka gärna en intresseanmälan så berättar vi mer.

Anna Lirén

Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi

Dela sidan