Yrkesintroduktionsanställning kombinerar arbete och lärande på arbetsplatsen

  • Anställningsform för ungdomar, nyanlända eller långtidsarbetslösa.
  • Fördelning: 75 % arbete och 25 % lärande.
  • Målet är en tillsvidareanställning.

Yrkesintroduktionsanställning är en anställningsform

Yrkesintroduktionsanställning kallas ibland för YA-anställning och det är en anställningsform där arbete kombineras med lärande.

Syftet är att du som arbetsgivare ska kunna säkerställa ert kompetensbehov samtidigt som personer får en hjälpande hand in på arbetsmarknaden.

Användningsområden
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Vilka vinster finns?
Mindre formella krav breddar rekryteringsbasen.

Vilka fördelar finns?
Du kan skräddarsy innehållet i lärandet.

Verktygslåda för yrkesintroduktionsanställning

Utvalda case

Gävle Energi

Gävle Energi famlade i mörkret men hittade verktyg som förändrar hur de jobbar med sin kompetensförsörjning.

Energibranschen är mångfasetterad
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom energi

Luleå Energi och Lunet

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi.

Validering säkrar kompetensförsörjningen
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom energi

Värdet av validering

Validering handlar om att identifiera, synliggöra och ge erkännande för kunnande som en individ har.

Nytta för individ, arbetsgivare och bransch

Mer om yrkesintroduktionsanställning

Vilka branscher omfattas?

För medlemsföretag som tidigare var medlemmar i KFS har Sobona yrkesintroduktionsavtal med fackförbunden Kommunal och Seko inom energibranschen och med Kommunal inom VA- samt vård- och omsorgsbranscherna.

Avtalet inom vård och omsorg gäller i dagsläget bara för ungdomar, medan övriga avtal även inkluderar långtidsarbetslösa och nyanlända. För medlemsföretag som tidigare var medlemmar i Pacta har Sobona två avtal kring yrkesintroduktionsanställning.

BUI gäller för de som är klara med sin utbildning inom vård och omsorg. För personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att kunna komma in på arbetsmarknaden finns BAL. Detta syftar till att erbjuda YA-anställningar inom vård och omsorg samt barn- och fritidsverksamhet.

Förutom avtalen finns även skrivelser från centrala parter. Dessa fungerar som en vägledning för hur medlemsföretag och lokala fack kan arbeta inför YA-anställningen.

Hur ser anställningsformen ut?

Yrkesintroduktionsanställning är en tidsbegränsad anställningsform. När anställningen är slut övergår den till en tillsvidareanställning. Både du som arbetsgivare och den som är YA-anställd kan avbryta YA-anställningen med en månads uppsägningstid.

Handledning är en viktig del av yrkesintroduktionsanställning

Varje YA-anställd ska ha en handledare som utses av dig som arbetsgivare. Du och det lokala facket formar tillsammans en utbildningsplan som bygger på den arbetssökandes kompetens och tidigare erfarenheter. När planen är klar ansvarar handledaren för själva utbildningsdelen.

Det är viktigt att handledaren är väl insatt i den anställde personens utbildningsplan och att arbetstid frigörs så handledaren kan utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Sobonas handledarutbildning kan vara ett bra stöd till handledare.

Rätt till ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen

Via Arbetsförmedlingen kan du som är medlem i Sobona få ekonomiskt stöd vid anställning av en ungdom, nyanländ eller långtidsarbetslös. I KFS branschavtal ”Vård och Omsorg” gäller anställningsformen bara för ungdomar. Du hittar mer information på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och där finns även blanketter för att söka anställningsstöd.

Filmbild

Övik Energi - Yrkesintroduktionsanställning, helt enkelt

Branschen står inför en enorm omställningen genom smarta och självläkande elnät. Detta ställer andra krav på kunnande och då är det viktigt att få in yngre medarbetare.

Filmbild

Breddad rekrytering möter Lunets utmaningar inom kompetensförsörjning

Genom att erbjuda praktik och YA-anställningar fångar och Lunet fler talanger samtidigt som de bidrar till främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet