Friskfaktorer – ett verktyg och arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att arbeta med friskfaktorer ett bra arbetssätt. Det utesluter inte att göra riskbedömningar och vidta åtgärder för att motverka att något händer som kan orsaka ohälsa eller olycka. En av friskfaktorerna är dessutom att ha ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete.

Att arbeta med friskfaktorer har framkommit som framgångsrikt både i forskning och efter att Suntarbetsliv arbetat med att stötta verksamheter med detta arbetssätt i flera år.

På Suntarbetsliv finns stöd i arbetet med friskfaktorer

Suntarbetsliv erbjuder kostnadsfritt stöd i arbetet med friskfaktorer. Välj bland utbildningar, program och verktyg:


 

Relaterade nyheter