Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023

23 augusti 2023, 09.30–12.15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom energi, fiber och stadsnät. Under dagen fick deltagarna ta del av case från medlemsföretag, insikter från branscher och perspektiv från myndigheter.

Sobona har utvecklat verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, synliggöra och kartlägga individers kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra individers kunnande genom validering.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler inom energi samt fiber och stadsnät.

Gå med i ett projekt!

I projekten yrkesprofilering och validering inom energi samt yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i ett projekt!

European Year of Skills

EU-kommissionen har utropat maj 2023–maj 2024 som European Year of Skills och den här konferensen var en del av det initiativet.

European Year of Skills innebär att länder inom EU ska synliggöra fortbildning, omställning och livslångt lärande – alltså vikten av ”skills” – både för matchning, individens utveckling och synliggörande av kvalifikationer.

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 7 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.

Pär Sellberg
utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögsskolan (MYH)
Årets föreläsare
Emil MolanderSofi Tegsveden Deveaux
Emil Molander|läromedelsförfattare LYS förlag
Sofi Tegsveden Deveaux|förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag
Emil är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och har undervisat vuxna invandrare sedan femton år tillbaka. Han är specialiserad på yrkessvenska och har skrivit ett flertal läroböcker för olika yrken. Vid sidan om läromedelsförfattandet undervisar han utländska läkare vid Umeå universitet. Sofi har undervisat i svenska som andraspråk sedan 2008. Hon föreläser om kulturskillnader och svenskhet i arbetslivet. Sedan 2018 driver hon tillsammans med Emil LYS förlag, som ger ut läromedel i yrkessvenska och böcker om svensk kultur. Hon är författare och medförfattare till ett antal böcker.
Elin Fellers
Elin Fellers|projektkoordinator välutbildade nyanlända, Energiföretagen Sverige
Elin kommer berätta om att energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror framför allt på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension de närmaste tre åren.
Henrietta Finnborg Bengtson
Henrietta Finnborg Bengtson|utvecklare Nordiskt Valideringsforum
Henrietta är utbildad bedömare och valideringsstödjare. Hon har medverkat i många av de yrkesprofileringar som Sobona ansvarat för under de senaste åren. Under Henriettas pass kommer du få veta mer om branschvalidering och hur du kan komma igång och använda verktyget på ditt sätt, utifrån era behov.
Helén Björnsdotter
Helén Björnsdotter|utredare Myndigheten för yrkeshögskolan
Helén representerar MYH och deras uppdrag att stödja kring valideringsfrågor. Helén har varit projektledare för BOSS-projektet och kommer dela sina insikter och kunskaper kring livslångt lärande, kompetensförsörjning och validering.
Johan Frisö
Johan Frisö|verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond
Johan har mångårig erfarenhet som ledarskapsutvecklare från organisationer som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Ledarna och i eget företag. Hans ledstjärna är: ”kommunikation och relation är grunden för gott ledarskap”.
Jimmy Persson
Jimmy Persson|utveckling- och säkerhetschef Svenska Stadsnätsföreningen
Vem kunde förutse att vi i dag skulle ha ett nytt storskaligt krig i Europa? Vikten av beredskap och förmåga att snabbt återställa vital infrastruktur som förstörs har smärtsamt uppmärksammats. Mikromeriter är ett verktyg ur beredskapsaspekt som Jimmy har använt.
Linn Wallo
Linn Wallo|HR-strateg Luleå Energi
Luleå Energi är Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Det visar det nationella jämställdhetsindexet Jämix som presenteras av Nyckeltalsinstitutet varje år. 2022 var Luleå Energi bäst i energibranschen och topp tre nationellt.
Mikael Ek
Mikael Ek|vd Svenska stadsnätsföreningen
Mikael Ek har varit verksam i telekom-branschen sedan 1985 som egen företagare och i olika roller inom Tele2, Telia och Eltel Networks. Sedan 2009 vd för Stadsnätsföreningen med ansvar för att driva intressefrågor för branschen såväl som säkerställa utveckling och standardisering då stadsnäten har en allt större samhällsviktig roll i framväxten av det digitala samhället.

Artiklar

Tillbakablick på tidigare år

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida