Laddar innehåll...

Bevisning

Bevisbördan i diskrimineringstvister är delad. Med det menas att det först är den som anser sig blivit diskriminerad som ska styrka fakta som sammantaget ger anledning att anta diskriminering på grund av någon av de sju olika diskrimineringsgrunderna.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterat