Sobonas språkparlör

Den här språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling av yrkessvenska för individer som inte har svenska som modersmål.

Språkparlören består av en ordlista med ord och meningar på tio språk.

Parlören innehåller även korta utbildningsfilmer med tips och trix om språkutveckling samt språkkontrakt på tio språk.

Språkparlören riktar sig till dig som vill utveckla ditt yrkesspråk, du som är arbetsgivare och du som är handledare. Använd språkparlören i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Ord och meningar

I ordlistan finns ord och meningar för individer som vill utveckla svenska som yrkesspråk. Det går att översätta ord till och från svenska på tio olika språk och även visa meningar.

Språkparlören på ukrainska

Sedan februari 2022 har omkring 40 000 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige, enligt statistik från Migrationsverket. Sobona har utökat den befintliga språkparlören med ukrainska för att bidra till att hjälpa dessa individer att lära sig yrkessvenska.

Språkutvecklingstips för arbetsgivare

Det är utmanande att lära sig ett nytt språk som vuxen. Hur ska du som arbetsgivare hjälpa till på bästa sätt?

Språkpyramiden och tid för att lära sig ett nytt språk

Språkpyramiden är en modell som delar in ett språk, som exempelvis svenska, i yrkesspråk, arbetsplatsspråk och konversationsspråk. Det tar tid att lära sig ett nytt språk och motivation är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas.

Sobona gör inte några anspråk på att innehållet i språkparlören är heltäckande. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter.

Språkparlören är framtagen av individer inom branschen, inte av utbildade tolkar eller språkvetare.

Symbolerna i ordlistan för återvinningscentral kommer från Avfall Sveriges gemensamma skyltsystem för avfallssortering Länk till annan webbplats..

Innehållet för fastighetsbranschen har tagits fram i samarbete med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats.

Hjälp oss att utveckla språkparlören

Om du hittar ett fel eller vill föreslå ett ord eller en mening får du gärna kontakta conny.larsson@sobona.se.

På så vis kan du vara med och utveckla språkparlören så den blir ännu bättre. Tack!

Hej! Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet