Sobonas språkparlör underlättar språkutveckling

Språkparlören riktar sig till dig som vill utveckla ditt yrkesspråk och till arbetsgivare, handledare, och bedömare som stöttar i språkutvecklingen. Parlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen.

I fokus just nu

Språkkontrakt bidrar till samsyn för språkutvecklingen

Språkkontrakt skapar både struktur, samsyn och rimliga förväntningar på processen för språkutvecklingen.

Ta del av språkkontrakten

Mikroutbildningar inom språkutveckling

Ta del av elva nya mikroutbildningar som riktar sig till arbetsgivare, handledare, bedömare och individer som ska utveckla sitt yrkesspråk.

11 nya mikroutbildningar

Språkpyramiden och tid för att lära sig ett nytt språk

Språkpyramiden är en modell som delar in ett språk - som exempelvis svenska - i yrkesspråk, arbetsplatsspråk och konversationsspråk. Det tar tid att lära sig ett nytt språk och motivation är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas.

Tips till handledare

Genom att samtala och knyta an till den som du handleder eller bedömer, bidrar du till att hen lär sig språket snabbare.

Handledaren är viktig

Tips till arbetsgivare

Det är utmanande att lära sig ett nytt språk som vuxen. Ta del av våra tips till arbetsgivare, så du kan hjälpa till på bästa sätt.

Stötta i språkutvecklingen

Tips till dig som ska lära dig yrkessvenska

Det är ansträngande att lära sig ett nytt språk som vuxen. Det finns inga genvägar; det handlar om att lägga ner den tid som behövs.

Tips för språkutveckling

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet