Sobonas språkparlör

Den här språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Språkparlören innehåller ord och meningar för dig som arbetar inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Du hittar även korta utbildningsfilmer med tips och trix kring språkutveckling och språkkontrakt på åtta språk.

Språkparlören riktar sig både till dig som vill utveckla ditt yrkesspråk och du som är handledare. Använd språkparlören i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Lycka till med språkutvecklingen!

Ord och meningar

I ordlistan har vi samlat generella arbetsplatsord och yrkesord inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Det finns även meningar för avfallshantering och återvinning. Det går att översätta till och från svenska på sju olika språk.

Sobona gör inte några anspråk på att innehållet i språkparlören är heltäckande. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter. Språkparlören är framtagen av individer inom branschen, inte av utbildade tolkare eller språkvetare.

Symbolerna i ordlistan för återvinningscentral kommer från Avfall Sveriges gemensamma skyltsystem för avfallssortering Länk till annan webbplats..

Om du hittar ett fel eller vill föreslå ett ord eller en mening får du gärna kontakta oss på sprakparlor@sobona.se. På så vis kan du vara med och utveckla språkparlören så den blir ännu bättre. Tack!

Hej! Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning