Logga

Uppsägningsbesked

Arbetsgivarens förklaring att anställningsavtalet ska upphöra är bundet av viss formalia som regleras i 8-11 §§ LAS och i tillämpligt kollektivavtal. Bryter arbetsgivaren mot dessa regler blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig, men uppsägningen blir för den skull inte ogiltig.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!