Laddar innehåll...

Uppsägningsbesked

Arbetsgivarens förklaring att anställningsavtalet ska upphöra är bundet av viss formalia som regleras i 8-11 §§ LAS och i tillämpligt kollektivavtal. Bryter arbetsgivaren mot dessa regler blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig, men uppsägningen blir för den skull inte ogiltig.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.