Medlemserbjudande

Sobona samlar de kommunala företagen under ett paraply. Vi har verksamhetsanpassade kollektivavtal, ett stort medlemsinflytande och unik kompetens om hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll. Vi ger våra medlemmar den bästa arbetsgivarservicen och är deras starka röst i samhällsdebatten.

Det här ingår i ett medlemskap i Sobona

Genom engagerade branschråd som består av ledamöter från medlemsföretagen, samt avtalsråd har medlemmarna stort inflytande på sin arbetsgivarorganisation.

Varje bransch har två ansvariga förhandlare som bistår med kvalificerad rådgivning och samlad bedömning i varje enskilt fall. Allt med stöd av gällande lagar och kollektivavtal samt rättspraxis. Förutom det kan våra medlemmar även få professionell service via Sobonas servicetelefon som bemannas av någon av våra förhandlare och som håller öppet varje vardag.

Via Arbetsgivarguiden hjälper vi dig som medlem att hitta rätt svar på dina frågor utifrån era kollektivavtal, tillgängligt dygnet runt. Som medlem i Sobona har du förutom tillgängliga kollektivavtal och försäkringar tillgång till ett brett utbud av verktyg, mallar och dokument som ska hjälpa dig i rollen som arbetsgivare.

En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan attrahera, engagera och utveckla dem. Sobona kompetensutvecklar och stöttar våra medlemmar med olika insikter, stöd och verktyg. Genom Sobonas unika arbetsmodeller för inkluderande kompetensförsörjning kan vi erbjuda inspiration, workshops och konkreta verktyg.

Sobona verkar för kompetensutveckling och nätverkande bland våra medlemmar. Som en självklar del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella utbildningar i arbetsrätt, lag och avtal, arbetsmiljö, vårt eget ledarskapsprogram med mera.

Genom våra event och mötesplatser verkar vi för medlemsinflytande, nätverkande och dialog. Som en självklar del i vårt erbjudande anordnar vi inspirerande evenemang där vi delar kunskap och insikter – såväl fysiskt som digitalt. Sobonadagarna och Valideringskonferensen är några exempel på årliga mötesplatser för dig som medlem!

Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi bland annat medlemsexklusiva Kommunala företagens ledarskapsakademi bestående av fem utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Sobona tecknar och vidmakthåller två tjänstepensionsplaner, AKAP-KL/KAP-KL och PA KFS 09.

Som medlem i Sobona omfattas du av Kompetens- och Omställningsavtalet KOM-KR.

Vi är våra medlemmars starka röst i samhällsdebatten. På den här sidan kan du läsa mer om vad Sobona tycker i frågor som är viktiga för de kommunala företagen och för en inkluderande, konkurrenskraftig och sund arbetsmarknad. 

Som medlem i Sobona får du ta del av våra informationsutskick, Arbetsgivarinfo, om ändringar i lag och avtal samt annan viktig information för er som arbetsgivare.

Utöver ett omfattande stödmaterial kring arbetsmiljö i Arbetsgivarguiden kan du som medlem även ta del av de verktyg och stöd som erbjuds av Suntarbetsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vars uppdrag är bidra till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Fler erbjudanden

Vi är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Vi använder begreppet ”kommunala företag” för samtliga medlemmar. Med det menar vi kommun- och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund, samt privata utförare av kommunal eller regional verksamhet. Begreppet ”kommunala företag” används i ordens bredaste bemärkelse och syftar till att på ett inkluderande sätt beskriva medlemmarna, oavsett organisations- och ägarform.

Läs mer om våra medlemmar

Inte medlem än?

Vi kan de kommunala företagen och är er starka röst. Som medlem hos får du del av vår samlade kunskap och kompetens om just dina utmaningar och förutsättningar att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Välkommen till oss!

Per Nordenstam

VD