Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

Aktuellt i projektet

Digital konferens 21 augusti 2024

Den 21 augusti bjuder vi in till en konferens om kompetensförsörjning och branschvalidering inom vatten och avlopp. Varmt välkommen!

Läs mer och save the date

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till dig som är intresserad av validering. Varmt välkommen!

Läs mer och save the date

Projektet bidrar till att utveckla en inkluderande och strategisk kompetensförsörjning för vatten och avlopp.

Varför gå med i projektet?

Genom att gå med i projektet får du insikter, lärdomar och kunskaper för att förändra hur du arbetar med företagets kompetensförsörjning, utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Välkommen och gå med i projektet!

5 nationella yrkesprofiler
har utvecklats och finns som verktyg i projektet.

Fortsatt utveckling sker av
den partsgemensamma branschvalideringsmodellen.

Vilken nytta skapar projektet?
Verktyg för introduktion, insteg, kompetensutveckling och validering.

Röster om projektet

 • Jag ser ingen anledning till varför jag inte skulle dela med mig av kunskaper och erfarenheter. Vi har inte råd att inte hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef på NSVA

 • VA-branschen har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden. Nyanlända och deras kompetenser är en självklar resurs att använda.

  Pär Dalhielm

  VD på Svenskt Vatten

 • Jag ser ett stort värde i att jobba med validering. Många av de som vi anställer saknar eftergymnasial utbildning. Och validering kan stärka deras självförtroende och självkänsla.

  Walter Jonasson

  Underhållschef VA på Vakin

 • Arbetet med att börja validera medarbetarnas kompetens sammanföll väldigt väl med arbetet med den nya organisationen.

  Linda Strand

  driftchef Nodava

 • 2021 kom branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige överens om samverkan för kompetensförsörjning.

  Mats Rostö

  vd på Nacka vatten och avfall och branschrådsordförande för branschråd Vatten och Miljö

 • Yrkesprofilerna kan bidra till att göra yrkesrollerna konkreta. De kan även kartlägga kunskaper hos befintliga medarbetare, hitta möjligheter till utveckling för individen och hitta luckor.

  Sara Bolinder

  Projektledare utbildning på Svenskt Vatten

 • Vi behöver och kan skapa fler vägar in i vår bransch och till våra yrken och med validering kan vi skapa insteg och kompetensförflytta medarbetare på ett strukturerat och långsiktigt sätt.

  Frida Bjerkman

  verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning på Nacka vatten och avfall

Verktyg som används i projektet

Utvalda case

HEMAB

Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser.

Att skapa innovativ samhällsnytta

Nacka vatten och avfall

Branschvalidering har ett stort värde för både företaget och individen på Nacka vatten och avfall.

Mycket händer inom branschen

Nodava

Nodava gör en stor förändringsresa och målsättningen är en förändrad organisationsstruktur.

Validering säkrar kompetensförsörjningen

Detta är kompetenskansliet

Kompetenskansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster.

Nationella yrkesprofiler

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Mer om projektet

Bakgrund och syfte

Från de kommuner som bolagiserat sin kommunala vatten- och avloppsverksamhet återfinns bolagen som medlemmar i Sobona. I uppdraget ingår hantering av hantering av dricksvatten och omhändertagande och rening av avloppsvatten.

Projektet är sprunget ur Vattenuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning. Detta linjerar med de behov som lyftes i arbetet kring att ta fram yrkesintroduktions-anställningsavtal och de långsiktiga kompetensförsörjningsbehov som branschen under en längre tid förmedlat.

Svenskt Vatten medverkar i drift och förvaltning av den gemensamma branschvalideringsmodellen genom medverkan i styrgrupp, nationellt råd och utvecklingsråd.

Från och med 2023 drivs branschvalideringsmodellen genom kompetenskansliet. Vatten och avlopp har en egen valideringsmodell.

Syftet är att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, stödja upphandling, omställning underlag till utbildningar samt utveckla befintlig personal. Vidare är syftet att utveckla den gemensama nationella branschvalideringsmodellen.

Vidare förvaltar projektet resultat och kunskaper från projektet Till ett arbete via återvinning och drivs tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sker fortsatt kvalitetssäkring och utveckling under 2021–2022 parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Fyra nationella yrkesprofiler

En slutsats i förstudien som genomfördes i projektet Till ett arbete via återvinning var att det finns behov av att starta upp yrkesprofilering inom vatten och avlopp som ett komplement till de yrkesprofiler som utvecklats inom återvinningsbranschen.

Under 2023 genomfördes en relevanssäkring av framtaget material ske utifrån kvalitetssäkringskedjan i OCN-metoden.

Under 2023 sker en kompletterande yrkesprofilering inom området underhåll inom vatten och avlopp. Arbetet sker i nära samarbete med Svenskt Underhåll Länk till annan webbplats. och Svenskt Vatten Länk till annan webbplats., med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer om vårt samarbete med Svensk Underhåll.

Under 2024 påbörjas en yrkesprofilering kring dessa tre nationella yrkesprofiler inom vatten och avlopp:

 • Projektledare – ledningsnät
 • Projektör – ledningsnät
 • Kundservicemedarbetare.

Arbetet sker med delfinansiering från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Dessa fyra nationella yrkesprofiler finns:

Gästrike Vatten, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Göteborg stad - kretslopp och vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Härnösand Energi och Miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Miva (Miljö och Vätten i Örnsköldsvik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., NSVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skåne Blekinge Vattentjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Stockholm Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamn Nära Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Trollhättan Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Uppsala Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vivab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. var med i processen och utvecklade yrkesprofilerna.

Under 2020–2023 har yrkesprofilerna kompletterats med bedömningsplaner, checklistor och underlag på arbetsplatsnivå för att kunna erbjuda validering på arbetsplatsen utifrån valideringsmodellen för vatten och avlopp.

Yrkesprofilerna skapar också förutsättningar för att kunna utveckla de kurser och utbildningar som finns i dag. Det finns ett omfattande utbildningsprogram hos Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hos en rad andra utbildningsanordnare.

Framtagna yrkesprofiler kan också användas som underlag för utveckling av nya och befintliga utbildningar på YH-nivå.

Under september 2023 genomfördes ett samsynsmöte för yrkesprofilen underhållstekniker VA och även en relevanssäkring av de fyra befintliga yrkesprofilerna.

Ett nationellt samsynsmöte för yrkesprofilen underhållstekniker – VA genomfördes den 6 september 2023 med represen­tanter ifrån:

Kommunal, Karlskrona kommun, Kretslopp och vatten Göteborg stad, Laholmsbuktens VA, Luleå Miljöresurs, Miva, Sobona, Svenskt Vatten, Svenskt Underhåll, Stiftelsen Sky, Stockholm vatten och avfall, Uppsala vatten, VA-Syd och Österlen VA.

Relevanssäkring av yrkesprofilerna mätartekniker VA, ledningstekniker lednings­nät VA, drifttekniker reningsverk VA och drifttekniker vattenverk VA avslutades med ett nationellt samsynsmöte den 20 september 2023.

Medverkade gjorde representanter från Kalmar vatten, Karlskrona kommun, Kommunal, Kretslopp och vatten Göteborg stad, Laholmsbuktens VA, Luleå Miljöresurs, Miva, Nacka vatten och avfall, Nodava, Stockholm vatten och avfall, Stiftelsen Sky, Sobona, Svenskt Vatten, Uppsala vatten och avfall och Österlen VA.

13 saker som projektet gör

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom vatten och avlopp.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 5. Insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 6. Erbjuder strukturerade praktikplatser med validering som stöd. Exempelvis inom ramen för lokala jobbspår.
 7. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel Gästrike Vatten där medarbetarna är varandras arbetsmiljö och hur NSVA jobbar med att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen.
 10. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 11. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 12. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.
 13. Vidareutveckling av branschvalideringsmodellen utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, chef för kompetenskansliet på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma i gång med projektet. Det är enkelt att komma i gång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Filmbild

Stora värden med nationella yrkesprofiler och validering på Vakin

Det kommunala bolaget Vakin är engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning och har varit med i utvecklingen av nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Filmbild

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Filmbild

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Projektägare

Referensbolag

Medfinansierade myndigheter

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet