Till ett arbete via återvinning

Göteborgs stad, Renova och Arbetsförmedlingen driver lokala jobbspår med stöd av Sobona

De lokala jobbspåren skapar anställningsbarhet och bidrar till att säkra kompetensförsörjningen för Renova. Det har visat sig att samverkan och språkutveckling är oerhört viktigt i lokala jobbspår och att nyanlända som är kortutbildade eller saknar utbildning kan bli anställningsbara och få arbete hos Renova.

För att reda ut vad ett lokalt jobbspår egentligen är och hur det fungerar pratade vi med Ulf Wallin, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad, Anders Johansson, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad, Camilo Ciceri, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, Mats Ljungquist, språklärare på ABF Vux och Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova som är initiativtagare till deras lokala jobbspår.

Vad är ett lokalt jobbspår?

– Ett lokalt jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen som ska leda till jobb. Utbildning, praktik och SFI skräddarsys för att förbereda unga och nyanlända så de kan bli anställningsbara och söka jobb hos ett företag, berättar Anders Johansson, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad. Det råder en stor brist på yrkeschaufförer i Sverige, vilket innebär att företag behöver bredda sin rekryteringsbas och hitta nya sätt att rekrytera på. För Renovas del resulterade detta i lokala jobbspår där svenskundervisning varvas med praktik, C-körkortslektioner och yrkeskompetensbevis.

Ett lokalt jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen som ska leda till jobb. Utbildning, praktik och SFI skräddarsys för att förbereda unga och nyanlända så de kan bli anställningsbara och söka jobb hos ett företag.

Ulf flikar in att det finns olika ingredienser i ett jobbspår och i Göteborg har de lagt in de här tre viktiga delarna:

 1. Det måste finnas motivation och hopp för deltagaren. I Göteborgs stads lokala jobbspår finns det alltid en arbetsgivare som är beredd att anställa om individen blir anställningsbar efter praktiken.
 2. Det ska alltid finnas relevant och kompetenshöjande utbildning som SFI, yrkessvenska, grundläggande IT och matematik samt yrkesutbildning.
 3. Slutligen är det viktigt att få erfarenheter från arbetsmarknaden. Det innebär att praktik som kombineras med lärande kan leda till en anställning.

För att bli anställningsbar ska deltagaren:

 • Ta C-körkort.
  Det innefattar totalt 140 timmar, varav 130 timmar är teori och 10 timmar är körning.
 • Komma upp till SFI D-nivå.
  Detta är en miniminivå, men ibland kan det vara förhandlingsbart.
 • Valideras med stöd av OCN-metoden.
  Renova har valt ut moduler med relevans till yrket och projektet. ABF delar upp dessa och tar sig an de mer teoretiska modulerna, medan Renova fokuserar på de mer praktiska momenten. En del moduler valideras av Renova, en del av ABF och en del tillsammans. Ett teoretiskt minimikrav är att deltagaren ska ha blivit validerad i två specificerade moduler, men det kan vara förhandlingsbart. Mycket blir individualiserat när jobbspåret rullar på.

Varför vill Göteborgs stad vara med i lokala jobbspår?

– Många nyanlända som har kort eller ingen utbildning hamnar hos socialtjänsten samtidigt som företag har stora utmaningar inom kompetensförsörjning. Genom lokala jobbspår vill vi hjälpa till att koppla ihop nyanlända med företag för att minska försörjningsstödet och bidra till en bättre kompetensförsörjning, säger Anders Johansson, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

Förstora bilden

Genom lokala jobbspår vill vi hjälpa till att koppla ihop nyanlända med företag för att minska försörjningsstödet och bidra till en bättre kompetensförsörjning.

Samverkan är viktigt och grundläggande för att ett lokalt jobbspår ska fungera. Det har visat sig att täta möten är avgörande och att individer som behöver extra stöd måste fångas tidigt för att bli anställningsbara.

– Ensam är inte stark och tack vare att vi är så många inblandade parter kan vi göra skillnad på riktigt, säger Anders Johansson, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

Renovas lokala jobbspår

Renova motiverar deltagarna genom att gå in med subventionerad anställning tidigt i processen, innan de rent formellt uppfyller samtliga anställningskriterier för en tillsvidareanställning. Detta visar på företages engagemang och är en otrolig motivationsfaktor för deltagarna.

Det finns flera solskenshistorier från de lokala jobbspåren på Renova och Sofia berättar en av dem:

– Vi har en chaufför som ofta har synpunkter på de kollegor han körde med. Av någon anledning skulle en jobbspårare åka med honom fast han var tveksam i början. Numera kommer de överens och vi matchar vi alltid de två eftersom samarbetet fungerar bra, berättar Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.

Nationella yrkesprofiler och validering i lokala jobbspår

Camilo menar att Sobonas nationella yrkesprofiler och validering är bra för nyanlända som saknar språket och har kort eller ingen utbildning.

– Genom yrkesprofiler och validering kan nyanländas kompetens synliggöras och det blir tydligt vad som krävs för olika yrkesroller. Det kan bli en rejäl vinst för företag som planerar sitt framtida kompetensbehov, säger Camilo Ciceri, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Anders berättar att de har utgått från Sobonas nationella yrkesprofiler och plockat in delar från olika moduler i jobbspåren. Service och bemötande är numera helt inbyggda i de lokala jobbspåren.

– Det går även att plocka in delar från gymnasieprogram i lokala jobbspår. Vi använder helt enkelt delar av olika kurser för att deltagaren ska få den kompetens som hen behöver för att börja arbeta, berättar Anders Johansson, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

Handledarskap och språkutveckling bidrar till lyckade jobbspår

Ett tydligt handledarskap är viktigt för ett lyckat jobbspår. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt och handledaren behöver få en duvning i hur hen bäst jobbar med språket som handledare.

– Språket är en viktig del för att lyckas med lokala jobbspår. Det är också en svår del eftersom många språk inte är besläktade med svenska språket. Men var inte rädd för att nyanlända personer med kort eller ingen utbildning pratar dålig svenska. De kommer lära sig svenska på det lokala jobbspåret, menar Ulf Wallin, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

Var inte rädd för att nyanlända personer med kort eller ingen utbildning pratar dålig svenska. De kommer lära sig svenska på det lokala jobbspåret.

Kort eller ingen utbildning beror kanske på att det inte fanns någon skola i landet där personen växte upp. Om det är en kvinna kanske hon inte ens fick gå i skola. Det kanske var krig. Det kanske var för dyrt att gå i skola. Men alla har förutsättningar för att lära sig ett nytt språk.

– Jag tänker så här: skapa tio platser i ett lokalt jobbspår och använd språkutveckling och handledarutbildning. Då löser sig mycket, säger Ulf Wallin, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

Mats menar att språkutvecklingen i de lokala jobbspåren har fungerat bra överlag. För vissa individer har det varit svårare och allra svårast är den talade interaktionen; därför är praktiken extra viktig.

– De flesta deltagare når målen och blir anställningsbara; alla utom två blir faktiskt anställda hos Renova. Det är kul, säger Mats Ljungquist, språklärare på ABF Vux.

Som medborgare i Sverige behöver du ha språkliga förmågor så du kan ta del av information för att förstå regler, rättigheter och skyldigheter. Därför är lokala jobbspår ett stort demokratiskt projekt och ett integrationsprojekt, menar Mats.

Genom sina lokala jobbspår har Renova lärt sig att det går att få nyanlända som är kortutbildade i arbete.

– Vi har verkligen lärt oss mycket genom de lokala jobbspåren. Det finns mycket kunskap hos alla aktörer som är med och detta är ingenting som man gör ensam, säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.

Går det att skapa lokala jobbspår om man vill stödja färre deltagare än en stor grupp?

– Absolut, det är möjligt. För Renova har vi haft ett mål med 20 deltagare per jobbspår men det går också att ha jobbspår med tio deltagare, säger Ulf Wallin, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

Det går att slå ihop jobbspår inom till exempel renhållning med ett annat inom vård och omsorg där deltagarna har svenskan tillsammans. Besöksnäring och kultur, energi och fastighet kan också slås ihop.

Avslutningsvis, vad betyder praktikplatsen för deltagaren?

– Praktiken är så klart viktig för deltagaren och eftersom det finns ett jobb i potten blir det en extra motivator. En annan positiv konsekvens av praktiken är att deltagaren och handledaren lär känna varandra, säger Ulf Wallin, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

– Praktiken betyder en trygghet. För vi startar inte ett lokalt jobbspår om det inte finns en arbetsgivare som tror på individen från början. Vi har alltid gjort anställningsförfarandet innan vi börjar med utbildningen. Visst, individen är inte garanterad ett jobb, men genom att Renova tror på individen skapar det hopp, avslutar Anders Johansson, planeringsledare arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

Företag: Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, ABF Vux och Renova

Deltar i projekt:

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case