Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att främja en god arbetsmiljö och motverka ohälsa och olycksfall behöver arbetsgivare och arbetstagare samverka i det Systematiskt arbetsmiljöarbetet. Alla arbetsgivare är skyldiga att upprätta denna systematik.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.