Logga

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att främja en god arbetsmiljö och motverka ohälsa och olycksfall behöver arbetsgivare och arbetstagare samverka i det Systematiskt arbetsmiljöarbetet. Alla arbetsgivare är skyldiga att upprätta denna systematik.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!