Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning, Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp och Till ett arbete via återvinning

Branschvalidering har ett stort värde för både företaget och individen på Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall är ett kommunalt bolag som bildades hösten 2016. De är ett ungt bolag i en traditionellt tyngd bransch. Genom arbetet i projektet Till ett arbete via återvinning har de varit med och utvecklat branschvalidering som kan bidra till att utveckla kompetensförsörjningen.

Intervju med Lise-Lotte Björkman Averbo

Avdelningschef Verksamhetsstöd på Nacka vatten och avfall

Berätta mer om branschen, vilka utmaningar och möjligheter finns?

– Det händer mycket inom lagar, nya krav och hållbarhetsarbete inom avfallshantering och återvinning. Och det kräver en del att hantera många förändringar via yttre regelverk och jobba in dem i organisationen. På VA-sidan är fokus på att planera och skapa förutsättningar för utbyggnad av VA-nätet i takt med att kommunen växer, säger Lise-Lotte.

Lise-Lotte kom i kontakt med Sobona när hon började jobba på Nacka vatten och avfall 2018. Då hade företaget redan etablerade kontakter med Sobona genom vd Mats Rostö.

– Det var helt klart en fördel att högsta ledningen var med. För det är viktigt att ha med dem och resten av organisationen i arbetet med kompetensförsörjning, menar Lise-Lotte.

Vidare konstaterar Lise-Lotte att kompetensförsörjning i mångt och mycket är ett viktigt HR-arbete för alla chefer. Det handlar om att utveckla befintliga medarbetare samtidigt som företaget måste vara attraktivt för både praktikanter och individer som letar efter arbete i framtiden.

Många fasas ut ur branschen samtidigt som inte tillräckligt många fasas in. Därför är det viktigt att utveckla och etablera samarbeten vad gäller kompetensförsörjning.

– Vi behöver nya vägar in och inkludera nya kompetenser. Därför måste vi jobba strategiskt med anställningsvillkor och förmånsfrågor. Ledarskapet och arbetsmiljöarbetet måste vara attraktivt, menar Lise-Lotte.

Vi behöver nya vägar in och inkludera nya kompetenser.

Vad betyder mångfald och inkludering för er på Nacka vatten och avfall?

– Det betyder att vi måste utmana våra normer och föreställningar för att få in nya perspektiv, säger Lise-Lotte.

Nacka vatten och avfall är en homogen organisation som behöver lära sig se bortom invanda mönster vad gäller kompetensförsörjning. Mycket handlar om en vilja och en förmåga att lära sig tänka nytt för att bidra till att nyanlända och utrikesfödda kommer i arbete.

Att tänka nytt och bidra till att fler kommer i arbete hänger nära ihop med en strukturerad introduktion. Lise-Lotte menar att det finns ett stort värde av en introduktion som har en välkommande kultur.

Att tänka nytt och bidra till att fler kommer i arbete hänger nära ihop med en strukturerad introduktion.

Det är tydligt att handledarna är viktiga under introduktionen. Därför har Nacka vatten och avfall byggt en handledargrupp. Målet är att ha tio aktiva handledare och hela tiden fylla på med fler med utgångspunkt från föräldraledighet, vård av barn och individer som byter arbete.

Yrkesprofiler stödjer insteg och introduktion

Lise-Lotte menar att både de nationella yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning och vatten och avlopp samt andra strukturerade insteg, kan stödja såväl insteg som introduktion samt bidra till att skapa bra praktikplatser och motverka praktiktrötthet hos arbetsgivare.

– Tidigare har vi tagit emot teknisksprångare via en gemensam satsning med kommunen. I år har vi både haft teknisksprångare och jobbsprångare. Det har varit fantastiskt roligt och handledarna har tagit ett stort ansvar, berättar Lise-Lotte.

En avdelning har till och med bestämt sig för att ta emot en YH-praktikant själva under hösten 2021. Förut hade ingen tid men nu börjar fler se värdet av praktik och praktikanter.

Du sitter i styrgruppen för arbetet framåt utifrån Till ett arbete via återvinning och utvecklingen för branschvalidering. Hur har arbetet utvecklats från start till nu?

– Mycket har hänt och det är en fantastisk verktygslåda som utvecklats med nationella yrkesprofiler, handledarutbildning, bedömarutbildningar och branschvalidering, säger Lise-Lotte.

Nu vill Lise-Lotte komma i gång och börja validera medarbetares kunskaper på VA-sidan för att se om företaget har all kompetens som behövs eller om det finns luckor.

Branschvalidering kan ha ett stort värde för företaget, men även för individen som får ett formellt kunskapsbevis där lärandet på arbetsplatsen kommer till sin rätt.

Branschvalidering kan ha ett stort värde för företaget, men även för individen som får ett formellt kunskapsbevis där lärandet på arbetsplatsen kommer till sin rätt.

Lise-Lotte påpekar hur viktigt det är att avdelningarna inom företaget också känner ett ansvar för kompetensförsörjningen och att allt inte bara ligger på HR.

– Jag som HR-ansvarig kan stötta med Sobonas verktyg, modeller och metoder. Men fler behöver vara delaktiga för att validera kompetensen inom företaget, avslutar Lise-Lotte.

Företag: Nacka vatten och avfall

Deltar i projekten:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Branschvalidering har ett stort värde för företaget, men även för individen som får ett formellt kunskapsbevis.
  • Det är viktigt att utmana normer och föreställningar för att få in nya perspektiv.
  • Nationella yrkesprofilerna kan stödja såväl insteg som introduktion samt bidra till att skapa bra praktikplatser och motverka praktiktrötthet hos arbetsgivare.

Bonus:

Nacka vatten och avfall initierade och är med i Vattenuppropet. De är också med i Återvinningsuppropet.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case