Valideringskonferensen 2022

Valideringskonferensen 2022

Den 9 november 2022 anordnas Valideringskonferensen för fjärde året i rad. Konferensen kommer spegla inkluderande kompetensförsörjning utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Med ökad kunskap om hur ni utvecklar och kvalitetssäkrar er kompetensförsörjning kan ni fortsätta skapa hållbar affärsnytta.

Konferensen vänder sig till dig som vill veta mer om vad validering innebär och varför arbetsmarknadens parter ser det som en viktig nyckel för framtidens arbetsmarknad.

Valideringskonferensens innehåll

Validering kommer vara viktigt för de som redan befinner sig på arbetsmarknaden. För det är ett smidigt sätt att hantera omställningen när det handlar om sådant som inte passar in per automatik.

Roger Mörtvik
statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2021