Valideringskonferensen 2022

Tema: Livslångt lärande ett måste för framtidens arbetsmarknad. Betydelsen för samhälle, företag och individ.

Grön omställning, digitalisering, effekter av covid-19, förändringar i arbetsrätt och omställningsstöd samt nya kollektivavtal för omställningsfonderna visar på vikten av livslångt lärande, kompetensutveckling, lärande på arbetsplatsen och validering för en väl fungerade kompetensförsörjning.

Den 9 november 2022 anordnades Valideringskonferensen för fjärde året i rad.

Konferensen vände sig till alla som är intresserade av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Valideringskonferensens innehåll

Arbetsmarknaden förändras snabbt och blir alltmer rörlig. Konferensen gav en aktuell bild av de förutsättningar som finns för utveckling och pågående arbete inom validering i Sverige.

Under dagen fick deltagarna ta del av olika perspektiv utifrån individ- och arbetsgivarperspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

Röster från Valideringskonferensen 2022

“Arbetet med att partsgemensamt utveckla branschvalideringen inom fler branscher är väldigt viktigt.”

Barbro Andersson
Vice förbundsordförande på Kommunal

“Det är viktigt att fortsätta med branschvalidering, eftersom det formella utbildningssystemet inte kommer kunna leverera på lång tid.”

Mikael Cederberg
Förbundschef på Jämtlands Gymnasieförbund

Artiklar och presentationer

Filmer från konferensen

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – introduktion

Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – ekonomiperspektiv i en föränderlig värld

Snabb inflation, stigande räntor, komponentbrist, personalbrist och krig i Ukraina gör att ekonom ser tuff ut under kommande år.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – branschvalideringens vikt för kompetensförsörjning

MYH om branschvalidering, betydelsen av yrkesbevis/nivåplacerade kvalifikationer i SeQF och lärdomar från BOSS.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – paradigmskifte eller bara lite annorlunda?

Den svenska arbetsmarknaden förändras snabbt. Hur kan verktyget validering hjälpa individer och arbetsgivare att möta dessa förändringar?

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – validering och perspektiv på livslångt lärande

Forskning om validering och livslångt lärande samt yrkeslärares kompetensutveckling och vuxenutbildningens marknadisering.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – mikromeriter och projektet “Kompetenspasset”

I Kompetenspasset genomförs ett antal piloter som undersöker vilken roll mikromeriter kan ha i det livslånga lärandet.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - utbildningsperspektiv på livslångt lärande och validering

Hur påverkar en snabb och föränderlig arbetsmarknad det formella utbildningssystemet? Och hur kan arbetsgivares behov involveras?

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – förebyggande åtgärder inom omställning

Om hur fonderna kan bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – hållbar kompetensförsörjning genom samverkan

Effektiva strukturer för validering främjar långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Region Dalarna medverkar i projektet Valideringslyftet.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Hur kan validering och lärlingsutbildningar kombineras för att underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning?

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – aktuella utbildningsfrågor utifrån ett nationellt perspektiv

Liberalernas etta och ordförande i Utbildningsutskottet Fredrik Malm delar med sig av utbildningsfrågor utifrån ett nationellt perspektiv.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – MKB om Gårdsvärdar

Gårdsvärdar startade 2018. Under hösten 2022 ska gårdsvärdarnas kunskaper valideras och de kan erbjudas ett formellt kompetensintyg.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 – avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona, Anna-Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum och Thomas Nylund, moderator, summerar Valideringskonferensen 2022.

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2021