Laddar innehåll...

Arbetsgivarens informationsskyldighet

En förutsättning för att arbetstagarorganisationerna ska få ökat medbestämmande och kunna utnyttja sin förhandlingsrätt är att de får information och insyn i arbetsgivarens verksamhet.

Ni som arbetsgivare är, enligt 19 § MBL, skyldiga att fortlöpande informera arbetstagarorganisationerna om:

  • Verksamhetens organisation, planering och utveckling,
Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.