Logga

Arbetsmiljöpolicy

Enligt föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete ska företag med mer än tio anställda ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy.

Policyn ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Därför är de risker som finns i verksamheten en viktig utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn formuleras.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!