Om Sobona 

Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation och vi tecknar kollektivavtal samt stöttar och utvecklar våra medlemmar när det kommer till arbetsgivarfrågor. Våra medlemsföretag står för samhällsnytta och ser till att du har vatten i din kran, ljus och värme, sjukvård, räddningstjänst, kollektivtrafik, återvinning och alla andra samhällsnyttiga tjänster som får din vardag att fungera.

Vi på Sobona gör våra medlemmar till attraktiva arbetsgivare genom att teckna kollektivavtal samt ge stöd i och utveckla arbetsgivarfrågor. Genom vår professionella arbetsgivarservice kan medlemsföretagen koncentrera sig på det de är bäst på.

Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan nämnda medlemmar, samt en del privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som har lämnats över.

Sobona har ca 1 100 medlemmar med ca 100 000 medarbetare. Vi på Sobona verkar för arbetsfred genom att teckna och vidmakthålla centrala och samhällsekonomiskt ansvarsfulla kollektivavtal, och vi utvecklar tillsammans med våra medlemmar arbetsgivarrollen.

Sobonas medlemmar finns inom följande branscher: Energi, Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv samt Region- och samhällsutveckling.

Våra medlemmar utgör sektorn för kommunala företag och bidrar till den gemensamma välfärden genom affärsmässig samhällsnytta. En långsiktig stabilitet och kontinuerligt medlemsinflöde ger den kraft som behövs för att kunna fokusera på att utveckla verksamheten utifrån medlemmarnas behov.